Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Βαρέα τα καμπάνας κρούν’

Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)

Στιχουργοί: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Συνθέτες: Βασίλης Ζαζόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Στέλιος Χαλκίδης


Βαρέα τα καμπάνας κρούν’,
βαρέα πονεμένα-ν
Όλ’ κλαίνε και μοιρολογούν,
πουλόπο μ’, για τ’ εσέναν

Ουρανόν εσκοτείνεψεν,
’κι ακούς πουλί’ λαλίαν
Και με τα χ̌έρι͜α τουν ανθρώπ’
χταλεύ’νε σα ταφία -ν

Ποπά! -ν- εσύ μ’ αληγορείς!
Δέβασον τ’ ευαγγέλι͜α σ’
Αργά -ν- όσον ντο επορείς
να λέω τα πόνι͜α μ’ όλι͜α -ν

Βαθύν μ’ ευτάτεν το ταφίν,
τα χώματα βαρέα
Ο Χάρον πώς ’κ’ εγούεψεν;
’Πέρεν, πουλί μ’, εσένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αληγορείςβιάζεσαι
βαρέαβαριά, συχνά, πολύ
δέβασονδιάβασε, πέρασε, πήγαινε κπ/κτ κάπου (προστ.)
εγούεψενλυπήθηκε, τσιγκουνεύτηκε kıymamak
επορείςμπορείς
εσκοτείνεψενσκοτείνιασε
ευτάτενκάνετε, φτιάχνετε εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούν’χτυπούν
λαλίανλαλιά, φωνή
όλ’όλοι/α
’πέρεν(επέρεν) πήρε
πόνι͜απόνοι
ποπάπαπά
πουλί’πουλιού
πουλόποπουλάκι
ταφίατάφοι, το νεκροταφείο
ταφίντάφος
τουντους
χταλεύ’νεσκάβουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr