Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ντό εγέννανες με, μάνα;

Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Στέλιος Χαλκίδης


Ντό εγέννανες με, μάνα,
κι έφερες με ση ζωήν;
Με τα τέρτι͜α και τα πόνι͜α
εφαρμακώθεν η ψ̌η μ’

Όντες έμ’νε σ’ εγκαλόπο σ’,
μανίτσα μ’, σην ψ̌ην τ’ εσόν,
’κ’ έξερα, μάνα μ’, τοι φίλους
και τον κόσμον τον κακόν

Μίαν ’φτάνε σε τον φίλον
κι απ’ οπίσ’ κατηγορούν
Θέλ’ν’ να βάλ’νε σε σο χώμαν,
μάνα μ’, ατείν’ ’κ’ επορούν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατείν’αυτοί
βάλ’νεβάλουν
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
έμ’νεήμουν
έξεραήξερα
επορούνμπορούν
εσόνδικός/ή/ό σου
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
μίανμια φορά
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
πόνι͜απόνοι
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τοιτους/τις
’φτάνε(ευτάνε) κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr