Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο πατέρας

Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)

Στιχουργοί: Βασίλης Ροδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλης Ζαζόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Στέλιος Χαλκίδης


Ε! Θεέ μ’, σο όνομα Σ’,
εγώ τρανόν όρκον επέρα
Είπα «πουδέν ’κ’ ευρίεται
η καρδι͜ά τη πατέρα-ν»

Τη πατέρα την καρδίαν,
ν’ αραεύ’ς ’κ’ ευρήκ’ς καμίαν!
Τη πατέρα την καρδίαν
προσ̌κυνώ -γ- ατο αλλομίαν

Έναν παιδίν όντας εμπαίν’
ση Χάρονος τα χ̌έρι͜α
άμον χ̌ι͜ονόπον λύεται
η καρδι͜ά τη πατέρα -ν

Τη πατέρα την καρδίαν,
ν’ αραεύ’ς ’κ’ ευρήκ’ς καμίαν!
Τη πατέρα την καρδίαν
προσ̌κυνώ -γ- ατο αλλομίαν

Όνταν χ̌ιονίζ’ κι όταν βρέχ̌’
κι όνταν φυσά αέρας,
γιοργάνι͜α τα χ̌ερόπα σου
για το παιδί σ’, πατέρα

Τη πατέρα την καρδίαν,
ν’ αραεύ’ς ’κ’ ευρήκ’ς καμίαν!
Τη πατέρα την καρδίαν
προσ̌κυνώ -γ- ατο αλλομίαν

Τη θάλασσας τα κύματα
τρανύν’ α̤τα αέρας
Τρανύν’νε και τα δα̤κρόπα -ν
αν κλαίει ένας πατέρας

Τη πατέρα την καρδίαν,
ν’ αραεύ’ς ’κ’ ευρήκ’ς καμίαν!
Τη πατέρα την καρδίαν
προσ̌κυνώ -γ- ατο αλλομίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
βρέχ̌’βρέχει
γιοργάνι͜απαπλώματα yorgan
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εμπαίν’μπαίνει
επέραπήρα
ευρήκ’ςβρίσκεις
ευρίεταιβρίσκεται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
λύεταιλιώνει
όντανόταν
όνταςόταν
πουδένπουθενά
τρανύν’μεγαλώνω/ει, αναθρέφω/ει
τρανύν’νεμεγαλώνουν, αναθρέφουν
χ̌ερόπαχεράκια
χ̌ι͜ονόπονχιονάκι
ΧάρονοςΧάρου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr