Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ποίον κλειδίν

Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)

Στιχουργοί: Βασίλης Ροδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλης Ζαζόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Στέλιος Χαλκίδης


Αμέτρητα απέσ’ σην ψ̌η μ’
τα τερτόπα μ’ εένταν
Ποίον δεντρόν τα φύλλα ’θε
καμίαν ’κι μαραίν’νταν;

Ποίον κλειδίν κλειδών’ γεράν;
Εμέν δεβάτε φέρ’τε
Χελιδονόπα πέτε͜ ατεν
σ’ εγκαλόπο μ’ ας έρ’ται

Ποίον κλειδίν κλειδών’ γεράν;

Νερόν πουδέν ’κ’ ευρίεται
δεντρόν ν’ ευτάει εβόραν
Ολίγον να σεριλα̤εύ’
εμέν αδά σην ώραν

Ποίον κλειδίν κλειδών’ γεράν;
Εμέν δεβάτε φέρ’τε
Χελιδονόπα πέτε͜ ατεν
σ’ εγκαλόπο μ’ ας έρ’ται

Ποίον κλειδίν κλειδών’ γεράν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
απέσ’μέσα
ατεναυτήν
γεράνπληγή, τραύμα yara
δεβάτεπηγαίνετε
εβόρανσκιά
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
εέντανέγιναν
έρ’ταιέρχεται
ευρίεταιβρίσκεται
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
’θετου/της
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
μαραίν’ντανμαραίνονται
πέτεπείτε (προστ.)
πουδένπουθενά
σεριλα̤εύ’δροσίζει, δροσίζεται serinlemek
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr