Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η παρά και η χαρά

Ελάτε σον χορόν (και επιτυχίες)

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Στέλιος Χαλκίδης


Κάθκα κα’ και σούκ’ απάν’,
για τ’ εσέν, παρά, γουρπάν’!
Γνωστικόν κι ο παλαλόν,
ο κακόν και ο καλόν

Τρέχ’νε ούλ’ απάν’ αφκά,
φανερά και μυστικά
Για τ’ εσέν, παρά, σο χ̌έρ’
έχ’νε κι απ’ έναν μαχ̌αίρ’

Ο ζεγκίντς κι ο εφτωχόν
απάν’ σον ίδιον τροχόν
Γυροκλώσκουνταν και τρέχ’νε,
εθαρρούν ολίγα έχ’νε

Όνταν ’κ’ έχουμε χαράν
ντό να ευτάμε σε, παρά;
Ντό να ευτάμε τα πολλά;
Λίγα χρόνι͜α και καλά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αφκάκάτω
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
γυροκλώσκουντανκλωθογυρίζουν
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
ζεγκίντςπλούσιος zengin/sengīn
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κα’κάτω
κάθκακάθισε (προστ.)
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
όντανόταν
ούλ’όλοι
παλαλόντρελό
παράλεφτά, το χρήμα para/pāre
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σούκ’σήκω (προστ.)
τρέχ’νετρέχουν
χ̌έρ’χέρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr