Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φραντάλα

Ας σο Καρς κι αδά μερέανΑς σο Καρς κι αδά μερέαν

Στιχουργοί: Χρήστος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Σωτήρης Πρίτσης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Παπαδόπουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος


Το κορτσόπον ντο αγαπώ
«φραντάλα» εγώ κουίζω
[Ντό να ’ίνουμαι-ν;]
Ευχ̌ήν ευτάγω, μανίτσα μ’,
ατέναν ’κι ’α κλαινίζω
[Ντό να ’ίνουμαι-ν;]

Έλα, λέγω σε -ν,
ποδεδίζω σε -ν!
Εγώ εσέν αγαπώ,
’κι κλαινίζω σε -ν

Φραντάλα μ’, κάτ’ θα λέγω σε
και θα παρακαλώ σε
[Ντό να ’ίνουμαι-ν;]
Εικόνισμαν θ’ ευτάγω σε
κι εγώ θα προσκυνώ σε
[Ντό να ’ίνουμαι-ν;]

Έλα, λέγω σε -ν,
ποδεδίζω σε -ν!
Εγώ εσέν αγαπώ,
’κι κλαινίζω σε -ν

Κορτσόπον ασπροκόκκινον,
ομοι͜άεις την Παναΐαν
[Ντό να ’ίνουμαι-ν;]
Εμέν πώς επαλάλωσεν
τ’ εσόν η εμορφίαν;
[Ντό να ’ίνουμαι-ν;]

Έλα, λέγω σε -ν,
ποδεδίζω σε -ν!
Εγώ εσέν αγαπώ,
’κι κλαινίζω σε -ν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
ατέναναυτήν
εμορφίανομορφιά
επαλάλωσεντρέλανε, ξετρέλανε
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
’ίνουμαιγίνομαι
’κιδενουκί<οὐχί
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
κορτσόπονκοριτσάκι
κουίζωφωνάζω, λαλώ, καλώ κπ ονομαστικά
ομοι͜άειςομοιάζεις, μοιάζεις
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
φραντάλαγυναίκα πρόσχαρη, πληθωρική γυναίκα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr