Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αροθυμία

Ας σο Καρς κι αδά μερέανΑς σο Καρς κι αδά μερέαν

Στιχουργοί: Χρήστος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Γιωργούλης Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Παπαδόπουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος


Αροθυμία έφαεν
και τ’ εμόν την καρδίαν [γιαρ/νέι]
’Κ’ ευρήκω τ’ εμόν το πουλίν,
’κ’ έχω παρηγορίαν [γιαρ/νέι]

Τον κόσμον όλεν ελάστα
πέλκιαμ’ εσέν ευρήκω [γιαρ/νέι]
Τα κάλλα̤ σ’ εροθύμεσα,
το πόι σ’ το μικρίκον [γιαρ/νέι]

Έναν πρωί αχάπαρα
με τ’ αρνί μ’ ενταμώθα [γιαρ/νέι]
Ατέν άμον ντο είδα εγώ
τ’ ομμάτι͜α μ’ εγομώθαν [γιαρ]

Νασάν εμέν, νασάν εμέν,
η κάρδα̤ ’κ’ εκομπώθεν! [γιαρ/νέι]
Ατέν έτον το γιατρικόν
το ψ̌όπο μ’ ελαρώθεν [γιαρ/νέι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αροθυμίανοσταλγία
ατέναυτήν
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
εγομώθανγέμισαν
εκομπώθενξεγελάστηκε, εξαπατήθηκεκομβόω
ελαρώθενγιατρεύτηκε, θεραπεύτηκε
ελάσταπεριφέρθηκα, τριγύρισα, περιπλανήθηκαἀλάομαι/ηλάσκω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εροθύμεσανοστάλγησα
έτονήταν
ευρήκωβρίσκω
έφαενέφαγε
’κ’δενουκί<οὐχί
κάλλα̤κάλλη
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
νασάνχαρά σε
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομμάτι͜αμάτια
παρηγορίανπαρηγοριά
πέλκιαμ’ίσως να, πιθανόν να, μπας και (με την ελπίδα να συμβεί)belki + μη (αραβ. bel+ περσ. ki)
πόιύψος, μπόιboy
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr