Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η Παναΐα Σουμελά/Η μάνα τυρα̤ννίεται

Ας σο Καρς κι αδά μερέαν

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Παπαδόπουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος


[Και -ν-] Η Παναΐα Σουμελά
σ’ έναν ψηλό ραχ̌όπον
Εκεί θα στεφανών’νε μας
εμέν κι εσέν, πουλόπο μ’

[Και] Σην Παναΐα Σουμελά
θα πάμε προσ̌κυνούμε
Θα τρώγουμε και πίνουμε
κι εμείς / και ούλ’ θα τραγωδούμε

♫

[Και -ν-] Η μάνα τυρα̤ννίεται,
[Ωχ!/Και] πονεί για τα παιδία τ’ς [γιαρ/νέι]
[Ωχ! και] Πικρά και μαύρα δά̤κρα̤ ’κχ̌ύν’
[Ωχ!] και λύεται η καρδία τ’ς [γιαρ/νέι]

[Ωχ! Και -ν-] Η μάνα χαρίζ’ την αγάπ’,
[Ωχ!] χαράς ωμίν και ψ̌όπον [γιαρ/νέι]
[Ωχ!] Και το φίλεμαν ατ’ς βότανον,
τα δα̤κρόπα τ’ς νερόπον [γιαρ/νέι]

[Ωχ! Και] Γλυκέα, μάνα μ’, τα λόγι͜α σ’,
[Ωχ!] γλυκύν και η λαλία σ’ [γιαρ/νέι]
[Ωχ!/Και] Τα λόγια σ’ μετρεμένα είν’
[Ωχ!] και ούλα̤ δα̤ρμενείας [γιαρ/νέι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατ’ςαυτής, της
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
γλυκύνγλυκιά/ό
δά̤κρα̤δάκρυα
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
δα̤ρμενείαςσυμβουλές, νουθεσίες μσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
είν’είναι (για πληθ.)
’κχ̌ύν’χύνει, περιχύνει
λαλίαλαλιά, φωνή
λύεταιλιώνει
νερόποννεράκι
ούλ’όλοι
ούλα̤όλα
παιδίαπαιδιά
πουλόποπουλάκι
ραχ̌όπονραχούλα, μικρό βουνό
στεφανών’νεστεφανώνουν
τραγωδούμετραγουδάμε
τυρα̤ννίεταιτυραννιέται, ταλαιπωριέται
φίλεμανφιλί
ψ̌όπονψυχούλα
ωμίνώμος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr