Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πουλόπο μ’, τα στομόχ̌ειλα σ’

Ας σο Καρς κι αδά μερέανΑς σο Καρς κι αδά μερέαν

Στιχουργοί: Χρήστος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Γιωργούλης Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Παπαδόπουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος


Πουλόπο μ’, τα στομόχ̌ειλα σ’
αρ’ όντες καλατσ̌εύ’νε
Σεράντα ψ̌ήα λύουνταν,
σεράντα αρρωσταίν’νε

Με τα παρχαρολούλουδα
εστόλτσαν το κορμόπο σ’
Τα μαγ’λόπα σ’ τραντάφυλλα
και σκουντουλίζ’ το ψ̌όπο σ’

Άμον κρύον νερόν είσαι,
νασάν π’ ευρήκ’ και πίν’ -τ- σε
Τα πόνι͜α τ’ όλα̤ λύουνταν
ους να μερών’ ’κι αφήν’ -τ- σε -ν-
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αφήν’αφήνει
εστόλτσανστόλισαν
ευρήκ’βρίσκω/ει
καλατσ̌εύ’νεομιλούν, συνομιλούν, συζητούνkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
’κιδενουκί<οὐχί
κορμόποκορμάκι
λύουντανλιώνουν
μαγ’λόπαμαγουλάκιαmagulum
μερών’μερώνει, ξημερώνει
νασάνχαρά σε
όντεςόταν
ουςως, μέχρι
πίν’πίνει
πόνι͜απόνοι
πουλόποπουλάκι
σεράντασαράντα
σκουντουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr