Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το κορτσόπον τίνος έν’;

Οδοιπορικό στον ΠόντοΟδοιπορικό στον Πόντο

Στιχουργοί: Αικατερίνη Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Αθανάσιος Τσολερίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Στάθης Νικολαΐδης


Ακεί πέραν ήλιος έν’,
το κορτσόπον τίνος έν’;
Κάτασπρον άμον το χ̌ιόν’
το καρδόπο μ’ έκαψεν

Τ’ αιγιδόπα τ’ς έλμεεν,
τραγωδίας έλεεν
’Κ’ επορώ χωρίς ατό
Το κορτσόπον τίνος έν’;

Ακεί πέραν έστεκεν,
τα μαλλία τ’ς έπλεκεν
Έν’ άμον ζεμπίλ’ τσ̌ιτσ̌άκ’
Το κορτσόπον τίνος έν’;

Τ’ αρνόπα τ’ς εβόσ̌κιζεν,
σα ποτάμι͜α επότιζεν
Σο ραχ̌ίν έν’ μανουσ̌άκ’,
άμον ήλιος έλαμπεν

Ακεί πέραν ήλι͜ος έν’,
μ’ ερωτάτε ποίος έν’
Το κορτσόπον έν’ τ’ εμόν
και το ψ̌όπο μ’ έφαεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείεκεί
άμονσαν, όπως, καθώς
εβόσ̌κιζενβοσκούσε
έλεενέλεγε
έλμεενάρμεγε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
επορώμπορώ
έφαενέφαγε
ζεμπίλ’καλάθιzembil/zinbīl
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κορτσόπονκοριτσάκι
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέταմանուշակ (manušak)<manafšak
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τίνοςποιού;
τραγωδίαςτραγούδια
τσ̌ιτσ̌άκ’λουλούδιçiçek
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr