Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το κορτσόπον τίνος έν’;

Οδοιπορικό στον ΠόντοΟδοιπορικό στον Πόντο

Στιχουργοί: Αικατερίνη Παπαδοπούλου

Συνθέτες: Αθανάσιος Τσολερίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Στάθης Νικολαΐδης


Ακεί πέραν ήλιος έν’,
το κορτσόπον τίνος έν’;
Κάτασπρον άμον το χ̌ι͜όν’
το καρδόπο μ’ έκαψεν

Τ’ αιγιδόπα τ’ς έλμεεν,
τραγωδίας έλεεν
’Κ’ επορώ χωρίς ατό
Το κορτσόπον τίνος έν’;

Ακεί πέραν έστεκεν,
τα μαλλία τ’ς έπλεκεν
Έν’ άμον ζεμπίλ’ τσ̌ιτσ̌άκ’
Το κορτσόπον τίνος έν’;

Τ’ αρνόπα τ’ς εβόσ̌κιζεν,
σα ποτάμι͜α επότιζεν
Σο ραχ̌ίν έν’ μανουσ̌άκ’,
άμον ήλιος έλαμπεν

Ακεί πέραν ήλι͜ος έν’,
μ’ ερωτάτε ποίος έν’
Το κορτσόπον έν’ τ’ εμόν
και το ψ̌όπο μ’ έφαεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αιγιδόπακατσικούλες
ακείεκεί
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόπααρνάκια
εβόσ̌κιζενβοσκούσε
έλεενέλεγε
έλμεενάρμεγε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
επορώμπορώ
έφαενέφαγε
ζεμπίλ’καλάθι zembil/zinbīl
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κορτσόπονκοριτσάκι
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τίνοςποιού;
τραγωδίαςτραγούδια
τσ̌ιτσ̌άκ’λουλούδι çiçek
χ̌ι͜όν’χιόνι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7969 | Albums/Singles: 1222 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13749
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr