Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο τραγωδι͜άνον

Οδοιπορικό στον ΠόντοΟδοιπορικό στον Πόντο

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Αθανάσιος Τσολερίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Στάθης Νικολαΐδης


Λέτε με να τραγωδώ
’κ’ είδα τηνάν αγαπώ
Πού επέμ’νεν το πουλί μ’,
το μικρόν το σεβγκιλίμ;

Λέτε με να τραγωδώ,
ερωτάτεν επορώ;
Άψιμον το ψ̌όπο μ’ καίει,
τ’ όνομα σ’ το στόμα μ’ λέει

«’Κ’ έρθεν το γιαβρίν τ’ εμόν»,
κλαίει σ’ ορμάν’ έναν αηδόν’
Ση φωλέαν κλαίει τ’ αηδόν’
άμον κι εμέν μαναχόν

Λέτε με να τραγωδώ,
επορώ και ’κ’ επορώ
Η καρδία μ’ φτιλακίζ’
ση σεβντάν ’κι ταγιανίζ’

Τραγωδι͜άνε, κι αν πονείς
εσύ πρέπ’ να τραγωδείς
Η σεβντά έχ̌’ στεναγμούς,
τέρτι͜α, πίκρας και καημούς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άψιμονφωτιά
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδίyavru
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επέμ’νεναπόμεινε
επορώμπορώ
έρθενήρθε
ερωτάτενρωτάτε
έχ̌’έχει
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ορμάν’δάσοςorman
πίκραςπίκρες
σεβγκιλίμγλυκό/ιά μουsevgilim
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
ταγιανίζ’αντέχω/ειdayanmak
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τηνάναυτόν/ην που
τραγωδείςτραγουδάς
τραγωδώτραγουδάω
φτιλακίζ’σπαρταρά, πάλλεται γρήγορα
φωλέανφωλιά
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr