Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οδοιπορικό στον Πόντο

Οδοιπορικό στον Πόντο

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης, Στάθης Νικολαΐδης


Ας σο Σοχούμ επέρασα
και σο Βατούμ εστάθα
Ση Ματσούκαν κρύον νερόν
έπα κι ενεπάγα

Σην Τόνιαν ετραγώδ’νανε,
έπαιζαν κεμεντζ̌έδες
Σα Σούρμενα σο φαγοπότ’
χαψία και μεζέδες

Σα Πλάτανα εφόρτωναν
οψάρι͜α οι κατιρτσ̌ήδες
Κι εβάλλ’ναν κι ετηγάνιζαν
Οφλήδες κι Απεσ̌λήδες

Σην Τόνιαν ετραγώδ’νανε,
έπαιζαν κεμεντζ̌έδες
Σα Σούρμενα σο φαγοπότ’
χαψία και μεζέδες

Σην Ίμεραν το ’θόγαλαν
έπαμε σα παρχάρι͜α
Σο Τσ̌άμπασ̌ιν εχόρευαν
τ’ Ορτούς τα παλληκάρι͜α

Σον Πόντον αν ευρίεσαι
αρτουρεύ’νε τα χρόνι͜α σ’
Τα γεράδες λαρούντανε
απιδι͜αβαίντς τα πόνι͜α σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απιδι͜αβαίντςφεύγεις, αφήνεις πίσω, προσπερνάς, ξεπερνάς από + διαβαίνω
αρτουρεύ’νεπερισσεύουν, αυξάνουν, αποταμιεύουν, εξοικονομούν artırmak
γεράδεςπληγές, τραύματα yara
εβάλλ’νανέβαζαν
ενεπάγααναπαύθηκα, εφησύχασα
έπαήπια
έπαμεήπιαμε
εστάθαστάθηκα
ετραγώδ’νανετραγουδούσαν
ευρίεσαιβρίσκεσαι
’θόγαλανανθόγαλο, λιπαρή ουσία σαν αφρός που εμφανίζεται στην επιφάνεια του γάλακτος, όταν αυτό βράσει
κατιρτσ̌ήδεςαγωγιάτες katırcı
κεμεντζ̌έδεςλύρες kemençe/kemānçe
λαρούντανεγιατρεύονται, θεραπεύονται
οψάρι͜αψάρια ὀψάριον < υποκορ. ὄψον (ετοιμασμένη τροφή, προσφάγι, μεζές)
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πόνι͜απόνοι
Τσ̌άμπασ̌ινπαρχάρι των Κοτυώρων του Πόντου (σημ. Ordu) στα ΝΑ της σημερινής επαρχίας Ορντού πολύ κοντά στα σύνορα με την επαρχία Κερασούντας Çambaşı (κυρ. Πευκοκορφή)
χαψίαγαύροι hamsi<ჰამსი

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr