Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

«Τσ̌αμούρ’» εξέγκαν τ’ όνεμα μ’

Τα σεβδαλίδικα Νο2Τα σεβδαλίδικα Νο2

Στιχουργοί: Θόδωρος Παυλίδης

Συνθέτες: Παύλος Καλαϊτζίδης

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης


Για δώστε με -ν- έναν μαχ̌αίρ’
βαρύν κι ακονεμένον
Ας κρούγ’ ατο σο καρδόπο μ’
σο παραπονεμένον

Αέτσ’ και -ν- αλλομίαν
εσέβεν σην καρδία μ’
«Τσ̌αμούρ’» εξέγκαν τ’ όνεμα μ’
σ’ εσόν την γειτονίαν

Σον πρόσωπο μ’ χαμόγελον,
σο ψ̌όπο μ’ τυραννίαν
Εχάσα και το κορτσόπον
ντο είχα σην καρδία μ’

Αέτσ’ και -ν- αλλομίαν
εσέβεν σην καρδία μ’
«Τσ̌αμούρ’» εξέγκαν τ’ όνεμα μ’
σ’ εσόν την γειτονίαν

Φωτία καίει τον πρόσωπο μ’,
αρνί μ’, για τ’ εσέν χάμαι
Αρνί μ’, / Ατείν’ θα καταρούντανε
το σεβνταλούκ’ ντ’ ευτάμε

Αέτσ’ και -ν- αλλομίαν
εσέβεν σην καρδία μ’
«Τσ̌αμούρ’» εξέγκαν τ’ όνεμα μ’
σ’ εσόν την γειτονίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
ακονεμένονακονισμένο/η
αλλομίανάλλη μια φορά
ατείν’αυτοί
εξέγκανέβγαλαν
εσέβενμπήκε
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
καρδόποκαρδούλα
κορτσόπονκοριτσάκι
κρούγ’χτυπώ
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
όνεμαόνομα
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
τσ̌αμούρ’λάσπη çamur
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr