Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θέλω πάντα να τερώ σε

Τα σεβδαλίδικα Νο2Τα σεβδαλίδικα Νο2

Στιχουργοί: Θόδωρος Παυλίδης

Συνθέτες: Παύλος Καλαϊτζίδης

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης


Βρε, θέλω πάντα να τερώ σε -ν-,
να χαϊδεύω σε -ν-
Ντό εποίκες με ’κι ’ξέρω
κι αραεύω σε

Όταν είσαι σην εγκάλια μ’,
εθαρρώ πετώ
Έναν ώραν αν αφήντς με
εθαρρώ ’κι ζω

Μάισσα είσαι εσύ, κορτσόπον,
θα αρρωσταίν’ η ψ̌η μ’
Να μην τυραννίγουμαι, πουλόπο μ’,
σ’ όλεν την ζωή μ’

Την ισ̌κιά σ’ πάντα ελέπω
όπου πορπατώ
Για τ’ εμάς, πουλί μ’, ’κ’ έν’ άλλος,
μόνον εσύ κι εγώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
αφήντςαφήνεις
εγκάλιααγκαλιά
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
ελέπωβλέπω
έν’είναι
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
ισ̌κιάσκιά
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
μάισσαμάγισσα
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
πορπατώπερπατάω
πουλόποπουλάκι
τερώκοιτώ
τυραννίγουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωρούμαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr