Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εσόν-α την σεβντάν

Τα σεβδαλίδικα Νο2Τα σεβδαλίδικα Νο2

Στιχουργοί: Θόδωρος Παυλίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Παύλος Καλαϊτζίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Παύλος Καλαϊτζίδης


Για τ’ εσόν-α την σεβντάν, πουλόπο μ’,
αίμαν στάζ’ ας σ’ εμόν το καρδόπον
Εματώθεν το πικρόν το στόμα μ’
να λες με το «ναι» περ’μένω ακόμα

Βάι, βάι, βάι βάι!
Εματώθεν η καρδία μ’
για τ’ εσέν, πουλί μ’
Βάι, βάι, βάι βάι!
και -ν- ας σην αροθυμίαν
ντ’ έφαεν την ψ̌η μ’

Η σεβντά σ’ μαχ̌αίρ’ ακονεμένον
τυραννίζ’ την ψ̌η μ’ το πονεμένον
Και θα παλαλούμαι εσέν αν χάνω
Αν ’κι παίρτς με, φογούμ’ θ’ αποθάνω

Βάι, βάι, βάι βάι!
Εματώθεν η καρδία μ’
για τ’ εσέν, πουλί μ’
Βάι, βάι, βάι βάι!
και -ν- ας σην αροθυμίαν
ντ’ έφαεν την ψ̌η μ’

Την καρδά̤ μ’ ερωτώ να μαθάνω
Λέει, για τ’ εσέν πρέπ’ να αποθάνω
Ους το βράδον ’γώ αν ’κι προφτάνω
για τ’ εσέν τον κόσμον θα χαλάνω

Βάι, βάι, βάι βάι!
Εματώθεν η καρδία μ’
για τ’ εσέν, πουλί μ’
Βάι, βάι, βάι βάι!
και -ν- ας σην αροθυμίαν
ντ’ έφαεν την ψ̌η μ’

Έλα, δος με εσύ παρηγορίαν
Χαρεντέρτσον τ’ εμόν την καρδίαν
Έν’ γραφτόν εμείς να ανταμούμες,
’γώ κι εσύ, πουλί μ’, να στεφανούμες

Βάι, βάι, βάι βάι!
Εματώθεν η καρδία μ’
για τ’ εσέν, πουλί μ’
Βάι, βάι, βάι βάι!
και -ν- ας σην αροθυμίαν
ντ’ έφαεν την ψ̌η μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακονεμένονακονισμένο/η
ανταμούμεςανταμώνουμε
αποθάνωπεθαίνω
αροθυμίαννοσταλγία
βράδονβράδυ
δοςδώσε
εματώθενματώθηκε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
ερωτώρωτάω
εσόνδικός/ή/ό σου
έφαενέφαγε
’κιδενουκί<οὐχί
μαθάνωμαθαίνω
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ουςως, μέχρι
παίρτςπαίρνεις
παλαλούμαιτρελαίνομαι
παρηγορίανπαρηγοριά
περ’μένωπεριμένω
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
στεφανούμεςστεφανωνόμαστε
τυραννίζ’τυραννάει, ταλαιπωρεί
φογούμ’φοβάμαι
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω
χαρεντέρτσονχαροποίησε, ψυχαγώγησε (προστ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr