Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα χώματα του Πόντου

Α’έρτςΑ’έρτς

Στιχουργοί: Γιώργος Μαυρίδης

Συνθέτες: Γιάννης Μιχαηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Γιώργος Δημητριάδης


Ας σην ψ̌η μ’ εβγαίν’ λαλίαν
και τα χ̌είλι͜α μ’ λέγ’ν’ ατο
Ψ̌η μ’, ατό την τραγωδίαν
οι αγγέλ’ εξέρ’ν’ ατο

Παίξον, κεμεντζ̌έ μ’, μη στέκ’ς,
τα παράπονα μ’ εξέρτς
και θα σ’κώνω σο χορόν
όλτς τοι Πόντιους εγώ

Αρχινώ την τραγωδίαν,
κλάψον, λύρα μ’, μετ’ εμέν
Σην πατρίδαν για την γλώσσα μ’
είπανε με «ξένον έν’»

Παίξον, κεμεντζ̌έ μ’, μη στέκ’ς,
τα παράπονα μ’ εξέρτς
και θα σ’κώνω σο χορόν
όλτς τοι Πόντιους εγώ

Για την πίστ’ και την πατρίδαν
θάνατον εγνώρτσαμε
και τα χώματα του Πόντου
αίματα επότ’σαμε

Παίξον, κεμεντζ̌έ μ’, μη στέκ’ς,
τα παράπονα μ’ εξέρτς
και θα σ’κώνω σο χορόν
όλτς τοι Πόντιους εγώ

Τραγωδώ την ιστορία μ’,
ούλ’ για να μαθάν’ α̤το
Με το αίμα μ’ π’ έν’ γραμμένον
να μη ανασπάλ’ν’ α̤το

Παίξον, κεμεντζ̌έ μ’, μη στέκ’ς,
τα παράπονα μ’ εξέρτς
και θα σ’κώνω σο χορόν
όλτς τοι Πόντιους εγώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
ανασπάλ’ν’ξεχνάνε
εβγαίν’βγαίνει
εγνώρτσαμεγνωρίσαμε
έν’είναι
εξέρ’ν’ξέρουν, γνωρίζουν
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
επότ’σαμεποτίσαμε
θάνατονθάνατος
κεμεντζ̌έη λύρα kemençe/kemānçe
κλάψονκλάψε (προστ.)
λαλίανλαλιά, φωνή
λέγ’ν’λένε
μαθάν’μαθαίνει
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όλτςόλους
ούλ’όλοι
παίξονπαίξε (προστ.)
σ’κώνωσηκώνω
στέκ’ςστέκεσαι
τοιτους/τις
τραγωδίαντραγούδι
τραγωδώτραγουδάω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr