Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άφ’ς τη μάνα σ’ και τον κύρη σ’

Α’έρτςΑ’έρτς

Στιχουργοί: Γιώργος Μαυρίδης

Συνθέτες: Γιάννης Μιχαηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Γιώργος Δημητριάδης


Τρώγω τον Θεό σ’, κορτσόπον,
εσύ ’σαι το γιαβρόπο μ’
Πίστεψον ντο λέγω σε!
Με το όνομα σ’ κοιμούμαι
σ’κούμαι ξαν εσέν θυμούμαι
Αχ! Ατόσον θέλω σε!

Άφ’ς τη μάνα σ’ και τον κύρη σ’
κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν
Ασ’ εσέν καλλίον, γιαβρί μ’,
σην καρδία μ’ τ’ αίμαν ’κ’ έν’

Η σεβτά σ’ θα τρώει το ψ̌όπο μ’,
έλα μετ’ εμέν, πουλόπο μ’,
η καρδία μ’ κρίμαν έν’
Αν ευτάς με παλαλούμαι
ρούζω σον κρεμόν σκοτούμαι
Νούντσον ντό θα λένε σε!

Άφ’ς τη μάνα σ’ και τον κύρη σ’
κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν
Ασ’ εσέν καλλίον, γιαβρί μ’,
σην καρδία μ’ τ’ αίμαν ’κ’ έν’

Τρώω την χαρά σ’, κορτσόπο μ’,
έλα έμπα σ’ οσπιτόπο μ’
Ανοιχτόν έν’ για τ’ εσέν
Σ’ όρωμα μ’ σο γιάνι μ’ είσαι,
ξημερών’ και πουδέν ’κ’ είσαι
κι εγώ αραεύω σε

Άφ’ς τη μάνα σ’ και τον κύρη σ’
κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν
Ασ’ εσέν καλλίον, γιαβρί μ’,
σην καρδία μ’ τ’ αίμαν ’κ’ έν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
ασ’από
άφ’ςάφησε (προστ.)
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
γιάνιπλάι, πλευρό yan
έμπαμπες (προστ.)
έν’είναι
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
θυμούμαιθυμάμαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κοιμούμαικοιμάμαι
κορτσόποκοριτσάκι
κορτσόπονκοριτσάκι
κρεμόνγκρεμό
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νούντσονσκέψου (προστ.)
ξανπάλι, ξανά
όρωμαόνειρο
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πίστεψονπίστεψε (προστ.)
πουδένπουθενά
πουλόποπουλάκι
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σεβτάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σκοτούμαισκοτώνομαι
σ’κούμαισηκώνομαι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr