Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οφέτος

Α’έρτς

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώργος Δημητριάδης


[Ωχ! Και] Πουλόπο μ’, χ̌ιλι͜οπλούμιστον
ντ’ έμορφα κελαηδείς -ι
Αν πας ελέπ’ς το αρνόπο μ’
[Οφέτος, οφέτος / Οφέτος, ψ̌η μ’, οφέτος]
χ̌αιρετίας να δί’ς -ι

[Εχ!] Πάω σην ξενιτείαν,
πάω σην ξενιτείαν
[Ωχ!] Αποχωρίγουμαι τ’ αρνί μ’
και σύρω αροθυμίαν

[Έι] Γράφτω γράμμαν και στείλ’ ατο
γομάτον χ̌αιρετίας
Ολόερα τα δα̤κρόπα μ’,
[Οφέτος, οφέτος / Οφέτος, ψ̌η μ’, οφέτος]
απέσ’ τ’ αροθυμίας

[Εχ!] Πάω σην ξενιτείαν,
πάω σην ξενιτείαν
[Ωχ!] Αποχωρίγουμαι τ’ αρνί μ’
και σύρω αροθυμίαν / θα τρώει με αροθυμίαν

[Ωχ! Και -ν-] Εσύ παρακάλ’ τον Θεόν,
εγώ για να κερδίζω
Έρχουμαι το μοθόπωρον
[Οφέτος, οφέτος / Οφέτος, ψ̌η μ’, οφέτος]
εσέν χαρεντερίζω

[Ωχ!] Πάω σην ξενιτείαν,
πάω σην ξενιτείαν
[Ωχ!] Αποχωρίγουμαι τ’ αρνί μ’
και σύρω αροθυμίαν / θα τρώει με αροθυμίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αποχωρίγουμαιαποχωρίζομαι
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αροθυμίαννοσταλγία
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
γομάτονγεμάτο/η
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
δί’ςδίνεις
ελέπ’ςβλέπεις
έμορφαόμορφα
έρχουμαιέρχομαι
μοθόπωρονφθινόπωρο
ολόεραολόγυρα
οφέτοςφέτος
παρακάλ’παρακάλεσε (προστ.)
πουλόποπουλάκι
στείλ’στέλνω/ει
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
χ̌αιρετίαςχαιρετίσματα
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr