Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φίλ’ με να φιλώ σε

Α’έρτςΑ’έρτς

Στιχουργοί: Γιώργος Μαυρίδης

Συνθέτες: Γιάννης Μιχαηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Γιώργος Δημητριάδης


Τη καρδίας ι-μ’ τ’ ομμάτι͜α
φέρ’νε με σ’ εσόν την στράταν
Ντό θα ’ίνουμαι;
Ένουμ’νε χ̌ίλι͜α κομμάτι͜α
για τ’ εσά, πουλί μ’, τ’ ομμάτι͜α
κολατίγουμαι!

Φίλ’ με να φιλώ σε,
ποδεδίζω σε!
Πόσον αγαπώ σε, γιαβρί μ’,
να δεικνύζω σε
Φίλ’ με να φιλώ σε,
ποδεδίζω σε!
Ήντι͜αν θέλ’ η ψ̌η σ’, πουλόπο μ’,
θα χαρίζω σε

Εκοιμέθεν το χωρίον
και -ν- εμείς μόνον οι δύο
’κι κοιμούμες
Μεσανύχτ’ απέσ’ σο κρύον
οξ̌ουκά ας σο χωρίον
ανταμούμες

Φίλ’ με να φιλώ σε,
ποδεδίζω σε!
Πόσον αγαπώ σε, γιαβρί μ’,
να δεικνύζω σε
Φίλ’ με να φιλώ σε,
ποδεδίζω σε!
Ήντι͜αν θέλ’ η ψ̌η σ’, πουλόπο μ’,
θα χαρίζω σε

Η σεβντά μ’ τρανόν έν’, γιαβρί μ’,
όντες έχω σε σο γιάνι μ’
Παλαλούμαι!
Κι αν ευτάγω αμαρτίαν
πέει ας έρ’ταν την καρδία μ’
ορωτούνε

Φίλ’ με να φιλώ σε,
ποδεδίζω σε!
Πόσον αγαπώ σε, γιαβρί μ’,
να δεικνύζω σε
Φίλ’ με να φιλώ σε,
ποδεδίζω σε!
Ήντι͜αν θέλ’ η ψ̌η σ’, πουλόπο μ’,
θα χαρίζω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανταμούμεςανταμώνουμε
απέσ’μέσα
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιάνιπλάι, πλευρό yan
δεικνύζωδείχνω, καταδεικνύω
εκοιμέθενκοιμήθηκε
έν’είναι
ένουμ’νεέγινα
έρ’τανέρχονται
εσάδικά σου/σας
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
’ίνουμαιγίνομαι
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοιμούμεςκοιμόμαστε
κολατίγουμαικολάζομαι
μεσανύχτ’μεσάνυχτα
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οξ̌ουκάέξω
ορωτούνερωτούν
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πέειπες (προστ.)
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
φέρ’νεφέρνουν
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr