Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τριαντάφυλλα την στράτα σ’

Α’έρτς

Στιχουργοί: Γιώργος Μαυρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Γιώργος Δημητριάδης


Τριαντάφυλλα την στράτα σ’ θα γομώνω,
ρίζα μ’, κλώστ’ οπίσ’
Κλώστ’ και λάρωσον τη καρδι͜άς ι-μ’ τον πόνον
Λελεύω την ψ̌η σ’!

Παναΐα μ’, Δέσποινα
με τ’ ομμάτι͜α τ’ς εζήν’να
Έφυεν και σ’ έναν νύχταν
τα μαλλία μ’ έσπρυναν

Με την ψ̌η μ’ παλεύω, γιαβρί μ’/πουλί μ’,
για τ’ εσέν και αναμένω σε
Εσύ είσαι το καρδόπο μ’! Πού εχάθες
κι αραεύω σε;

Παναΐα μ’, Δέσποινα
με τ’ ομμάτι͜α τ’ς εζήν’να
Έφυεν και σ’ έναν νύχταν
τα μαλλία μ’ έσπρυναν

Ο Παράδεισον, πουλόπο μ’, η εγκάλι͜α σ’
έτον για τ’ εμέν
Εροθύμεσα τα έμορφα τ’ ομμάτι͜α σ’
Ντό θα ’ίνουμαι;

Παναΐα μ’, Δέσποινα
με τ’ ομμάτι͜α τ’ς εζήν’να
Έφυεν και σ’ έναν νύχταν
τα μαλλία μ’ έσπρυναν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γομώνωγεμίζω
εγκάλι͜ααγκαλιά
εζήν’ναζούσα
έμορφαόμορφα
εροθύμεσανοστάλγησα
έσπρυνανάσπρισαν
έτονήταν
έφυενέφυγε
εχάθεςχάθηκες
’ίνουμαιγίνομαι
καρδόποκαρδούλα
κλώστ’γύρνα/γύρισε, επέστρεψε (προστ.)
λάρωσονγιάτρεψε, θεράπεψε (προστ.)
λελεύωχαίρομαι
ομμάτι͜αμάτια
οπίσ’πίσω
πουλόποπουλάκι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr