Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Α’έρτς

Α’έρτς

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Γιώργος Δημητριάδης


Α’έρ’ ι-μ’, να λελεύω σε
με τα χρύσα καντήλι͜α [νέι]
Θα τραγωδούνε για τ’ εσέν
τ’ εμά τα δύο χ̌είλι͜α [νέι]

Α’έρ’ ι-μ’, ποδεδίζω σε
και άσπρε μ’ καβαλάρη μ’ [νέι]
Τρανόν τ’ εσόν το όνομαν,
τρανόν τ’ εσόν η χάρη [νέι]

Τη μάνα μ’ εροθύμεσα,
τα ξένα καταρούμαι [νέι]
Και σον Α’έρ’ και τη χωρί’ μ’
θα πάω λειτουργούμαι [νέι]

Ση Τέπρες¹ και τον Α’έρ’ ι-μ’
θ’ ευτάγω έναν τάμαν [νέι]
Του χρόν’ θ’ αφτύνουμε κερίν,
μάνα, οι δύ’ εντάμαν [νέι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Α’έρ’Αη-Γιώργη
αφτύνουμεανάβουμε
εμάδικά μου
εντάμανμαζί
εροθύμεσανοστάλγησα
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
καταρούμαικαταριέμαι
λειτουργούμαιπαρακολουθώ λειτουργία της εκκλησίας
λελεύωχαίρομαι
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
τραγωδούνετραγουδάνε
χωρί’χωριού
Σημειώσεις
¹ (Τέπρε ή Δέβρη) Παλιά ονομασία του χωριού Αναρράχη Πτολεμαΐδος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr