Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξενιτείας τέρτι͜α

Χορτοκόπι | Στα Μονοπάτια της Μνήμης

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ιωάννης Χαλκίδης


Χαρέστεν τον καιρόν εσουν, [όι, όι πουλόπο μ’, νε]
παραμικρά πουλία [νε]
Νασάν που ζει και κλώσ̌κεται [μανίτσα μ’, όι και νε]
ν’ ελέπ’ σας αλλομίαν [νε]

Κα’ έλα, πουλίκα μ’, τ’ ορμίν [ωχω!] έλα [νε]

Δεντρά πουδέν μ’ αφήνετεν [όι και νε]
ώσπου να έρ’ται [και] τ’ αρνόπο μ’ [νε]
Έρημα ν’ απομένετε [έι και νε]
αρ’ άμον τον καρδόπο μ’ [νε]

Κα’ έλα, πουλίκα μ’, τ’ ορμίν, κα’ [ω!] έλα [νε]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έρ’ταιέρχεται
εσουνσας
κα’κάτω
καρδόποκαρδούλα
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
νασάνχαρά σε
ορμίνρυάκι, ρεματιά
παραμικράπολύ μικρά
πουδένπουθενά
πουλόποπουλάκι
χαρέστενχαρείτε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr