Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Προβόπα και κορτσόπα

Χορτοκόπι: Στα Μονοπάτια της ΜνήμηςΧορτοκόπι: Στα Μονοπάτια της Μνήμης

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Σάββας Σαλτουρίδης


Μικρός έμ’νε και ’κ’ έξερα
ερίαζα προβόπα
Ατώρα ασ’ ετράνυνα
ωρι͜άζω τα κορτσόπα

Κορτσόπα, ντό τερείτε με
και ντο χαμογελάτεν;
Σεβντά ντο έν’ ’κι ’ξέρετεν,
τσ̌εχέλκα, ’κ’ εγροικάτεν

Έναν κορτσόπον είπε με
«Εσέν και τον Θεό σ’ -ι!
Φίλεμαν πάντα ψαλαφάς
και -ν- άμον γυρευός -ι»

Τα κορτσόπα -ν- επλέθυναν,
τα δέκα εγένταν είκοσ’
[Και -ν-] Ατά να έσαν πρόβατα,
εγώ να έμ’νε λύκος
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ασ’από, από τότε (που), καθώς
ατάαυτά
ατώρατώρα
γυρευόςεπαίτης, ζητιάνος
εγέντανέγιναν
εγροικάτενκαταλαβαίνετε
έμ’νεήμουν
έν’είναι
έξεραήξερα
επλέθυνανπλήθυναν
ερίαζαπρόσεχα, φυλούσα, επέβλεπα
έσανήταν
ετράνυναμεγάλωσα
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κορτσόπονκοριτσάκι
προβόπαπρόβατα
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τερείτεκοιτάτε
τσ̌εχέλκαάπειρα, ανώριμα, άβγαλταcehil/cehl
φίλεμανφιλί
ψαλαφάςζητάς, αιτείσαι
ωρι͜άζωπροσέχω, φυλάω, επιβλέπω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr