Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξενιτεία ση Ρουσίαν

Χορτοκόπι | Στα Μονοπάτια της ΜνήμηςΧορτοκόπι | Στα Μονοπάτια της Μνήμης

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Λορδόπουλος, Ισαάκ Τηλικίδης


Μάνα μ’, ’κι θέλω το μακέλλ’,
’κι θέλω τ’ αλετρόπον
Ση κολχοζί’ τα χώματα
σουρεύ’ το τραχτερόπον

Εσέβα απέσ’ σο παραχότ’,
εξέβα σην κυβέρταν
Εκλώστα οπίσ’ κι ετέρεσα
τα μέρι͜α μουν ’κι φαίν’νταν

Το παραχότ’ εσ̌ύριξεν
επήεν σην Αντέσσαν¹
Η παντρειά πα μίαν έν’
τέρεν κι έπαρ’ καλέσσαν

Έναν κορτσόπον αγαπώ
τ’ ονόμαν ατ’ς έν’ Όλγα
Εγώ ατέν θ’ επαίρ’ν’ ατεν
εγράφτεν καμσαμόλκα²
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλετρόποναλέτρι (υποκορ.)
απέσ’μέσα
ατέναυτήν
ατεναυτήν
ατ’ςαυτής, της
εκλώσταγύρισα, επέστρεψα
έν’είναι
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
έπαρ’πάρε (προστ.)
επήενπήγε
εσέβαμπήκα
εσ̌ύριξενσφύριξε σῦριγξ
ετέρεσακοίταξα
καλέσσανκαλή
’κιδεν ουκί<οὐχί
κολχοζί’του κολχόζ’=συνεταιριστικό αγρόκτημα στην τέως Σοβιετική Ένωση колхоз
κορτσόπονκοριτσάκι
κυβέρτανκουβέρτα του πλοίου, κατάστρωμα
μακέλλ’σκαπάνη
μέρι͜αμέρη
μίανμια φορά
μουνμας
οπίσ’πίσω
παπάλι, επίσης, ακόμα
παραχότ’ατμόπλοιο пароход
σουρεύ’κινείται, οργώνει
τέρενκοίταξε (προστ.)
φαίν’ντανφαίνονται
Σημειώσεις
¹ Οδησσό [ρωσ. Одесса]
² καμσαμόλκα [ρωσ. комсомолка]: γυναίκα μέλος της Κομσομόλ (ρωσ. Καμσαμόλ), κρατικής κομμουνιστικής οργάνωσης νέων στην τέως Σοβιετική Ένωση

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr