Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Τυρα̤ννισίας τραγωδίας

Χορτοκόπι | Στα Μονοπάτια της ΜνήμηςΧορτοκόπι | Στα Μονοπάτια της Μνήμης

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αναστάσιος Ιωαννίδης, Ιωάννης Χαλκίδης


’Κ’ εξέρω ντ’ άγνα χ̌αίρουνταν,
’κ’ εξέρω πώς γελούνε
Τα τέρτι͜α και τα βάσανα
εξέρω εγώ πως κρούνε

Κλώσκουμαι, γυροκλώσκουμαι
πάω να σ̌ασ̌ιρεύω
Ανοίω τα χ̌ερόπα μου
μανάχος καλατσ̌εύω

’Κι φογούμαι το θάνατον,
’κι φογούμαι τ’ ’α χάμαι
Εγώ καν’νάν ’κ’ επείραξα,
η μοίρα κυνηγά με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
γυροκλώσκουμαικλωθογυρίζω
επείραξαπείραξα
θάνατονθάνατος
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλατσ̌εύωμιλάω, συνομιλώ, συζητώ keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καν’νάνκανέναν
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κρούνεχτυπούνε
μανάχοςμονάχος, μόνος
ντ’ άγνατι περίεργα; τι αλλόκοτα; τι αξιοθαύμαστα;
σ̌ασ̌ιρεύωσαστίζω, τα έχω χαμένα şaşırmak
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
φογούμαιφοβάμαι
χ̌αίρουντανχαίρονται
χ̌ερόπαχεράκια
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr