Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σο Στάθιον τον Σ̌αλτούρογλην

Χορτοκόπι | Στα Μονοπάτια της Μνήμης

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Λορδόπουλος, Σάββας Σαλτουρίδης


[Εχ!] Ν’ αηλί εσέν Σ̌αλτούρογλη
[Και] τα τεφτέρι͜α σ’ εβζήαν [νέι]
Σην Πολ’ στα καλντουρούμι͜α απέσ’
[Και] τα αίματα σ’ εκχ̌ύαν [νέι]

[Εχ!] Ν’ αηλί εσέν Σ̌αλτούρογλη,
[Και] πού έσ’ και πού ευρέθες; [έι]
Σάεψον ας σην μανίκα σ’
[Και -ν-] ατώρα [-ν-] εγεννέθες [έι]

[Εχ! Και]  Νασάν εσέν, νε Στάθιε,
και με το κεμεντζ̌όπο σ’(ο)!
Σο Χορτοκόπ’ έν’ το ταφί σ’,
[Και] χαζίρ να έν’ ο τόπο σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απέσ’μέσα
ατώρατώρα
εγεννέθεςγεννήθηκες
εκχ̌ύανχύθηκαν
έν’είναι
έσ’ήσουν
ευρέθεςβρέθηκες
καλντουρούμι͜αλιθόστρωτοι δρόμοι kaldırım
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
μανίκαμανούλα
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νασάνχαρά σε
σάεψονυπολόγισε, εκτίμησε, λογάριασε (προστ.) saymak
ταφίτάφο
τεφτέρι͜ασημειωματάρια, τετράδια defter
χαζίρέτοιμος/ο/η hazır/ḥāżir

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr