Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ποίος αγαπά ’κι κοιμάται

Χορτοκόπι: Στα Μονοπάτια της ΜνήμηςΧορτοκόπι: Στα Μονοπάτια της Μνήμης

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ιωάννης Χαλκίδης


Όλον τη νύχταν λάσκουμαι,
τραγωδώ και σ̌υρίζω
[Αχ!] Σιμά σα ξημερώματα
τ’ αρνόπο μ’ αγνεφίζω/εγνεφίζω

Τη λαλία μ’ όντες ακούς
τη νύχταν πώς κοιμάσαι;
[Αχ!] ’Κι λες «γεργάνι μ’ άκλερον
από ’πάν’ ι-μ’ να χάσαι»;

Αποπέσ̌’ κέσ’ ας σην αυλή σ’
δι͜αβαίνω, αντιδι͜αβαίνω
[Αχ!] ’Κι λες ας σο χατίρ’ν εθε
οξ̌ωκά ν’ ας εβγαίνω;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκλερονάκληρο, φτωχό, δύστυχο, ταλαίπωρο
αντιδι͜αβαίνωξαναπερνώ, πηγαινοέρχομαι
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γεργάνιπάπλωμαyorgan
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώδιαβαίνω
εγνεφίζωξυπνώ
εθετου/της
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
λαλίαλαλιά, φωνή
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
όντεςόταν
οξ̌ωκάέξω
’πάν’(απάν’) πάνω
σ̌υρίζωσφυρίζω, παίζω αυλόσῦριγξ
τραγωδώτραγουδάω
χάσαιχάνεσαι
χατίρ’νχάρη, σεβασμός, υπόληψηhatır/ḫāṭir

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr