Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Χάρον ’κι πεϊγνεύκεται

Ση Πούλιας το ξημέρωμανΣη Πούλιας το ξημέρωμαν

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Κωνσταντίνος Κοργιανίδης


Ο Χάρον ’κι πεᶥγ̆νεύκεται,
πουλόπο μ’, γεροντάδες
Κεμεντζ̌έτζήδες αραεύ’
να χορεύ’νε οι νυφάδες

Εκεί χαράντας γίν’ντανε,
καλούν κεμεντζ̌έτσ̌ήδες
Τη ζωήν που ’κ’ εχάρανε
κι αρ’ έσαν μερακλήδες

Εκεί η στράταν έναν έν’
νέ άκραν και νέ μέση
Εκεί που πάει ’κι κλώσ̌κεται
και γυρισμόν πα ’κ’ έχ̌ει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
γίν’ντανεγίνονται
έν’είναι
έσανήταν
εχάρανεχάρηκαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
νέούτε ne
νυφάδεςνύφες
παπάλι, επίσης, ακόμα
πεᶥγ̆νεύκεταιαρέσκεται, βρίσκει της αρεσκείας του beğenmek
πουλόποπουλάκι
χαράνταςχαρές, γάμοι
χορεύ’νεχορεύουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr