Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μικρέσσα μ’ και μωρέσσα μ’

Ση Πούλιας το ξημέρωμανΣη Πούλιας το ξημέρωμαν

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Κωνσταντίνος Κοργιανίδης


Ας σ’ άσπρα κι ας σα κόκκινα
είσαι τονατεμέντσα
Είδα τα κάλλια σ’ τ’ έμορφα
χωρίς να πίνω εμέτσα

Μικρέσσα μ’ και μωρέσσα,
τα παλληκάρι͜α επλέθυναν
κι εσύ είσαι -ν- ακριβέσσα

Πουλί μ’, όντες ελέπω σε
τα ποδάρι͜α μ’ τρομάζ’νε
Τα φυλλοκάρδι͜α μ’ για τ’ εσέν
καίουν κι αναστενάζ’νε

Μικρέσσα μ’ και μωρέσσα,
τα παλληκάρι͜α επλέθυναν
κι εσύ είσαι -ν- ακριβέσσα

Χάρτσον με έναν τέρεμαν,
ποίσον με έναν ισ̌μάρι
Χάρτσον τα κάλλια σ’ τ’ έμορφα
σ’ εμέν το παλληκάρι

Μικρέσσα μ’ και μωρέσσα,
τα παλληκάρι͜α επλέθυναν
κι εσύ είσαι -ν- ακριβέσσα

Απόψ’ είδα σε σ’ όνερο μ’
εσπίγγ’να και -ν- εφίλ’να
Και ντό πολλά εχ̌αίρουμνε!
Ντ’ εθέλ’να κι εγνεφύν’να

Μικρέσσα μ’ και μωρέσσα,
τα παλληκάρι͜α επλέθυναν
κι εσύ είσαι -ν- ακριβέσσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακριβέσσαακριβή
αναστενάζ’νεαναστενάζουν
εγνεφύν’ναξυπνούσα
εθέλ’ναήθελα
ελέπωβλέπω
εμέτσαμέθυσα
έμορφαόμορφα
επλέθυνανπλήθυναν
εσπίγγ’ναέσφιγγα
εφίλ’ναφιλούσα
ισ̌μάρινόημα, νεύμαişmar/նշմար
κάλλιακάλλη
μικρέσσαμικρή, νεαρή
μωρέσσαανόητη, χαζή
όνεροόνειρο
όντεςόταν
ποδάρι͜απόδια
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τρομάζ’νετρέμουν
φυλλοκάρδι͜ατα φύλλα της καρδιάς
χάρτσονχάρισε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr