Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο φέγγον όντες βασιλεύ’

Ση Πούλιας το ξημέρωμανΣη Πούλιας το ξημέρωμαν

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Κωνσταντίνος Κοργιανίδης


Ο φέγγον όντες βασιλεύ’,
η Πούλια σ̌ασ̌ιρεύει
Ετότε άνθρωπον, πουλί μ’,
αρχινά μασχαρεύει

Όντες δακρύζω, δάκρυσον
κι όντες γελώ πα -ν- γέλα
Κι άμον ντο κρούγω σε -ν- ισ̌μάρ’
τη στράταν έπαρ’ κι έλα

Χ̌αίρουμαι, ψ̌η μ’, όντες τερώ
τ’ αγγελικόν το σώμα σ’
Για δος με έναν φίλεμαν
ας σο γλυκύν το στόμα σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γλυκύνγλυκιά/ό
δοςδώσε
έπαρ’πάρε (προστ.)
ισ̌μάρ’νεύμα, νόημαişmar/նշմար
κρούγωχτυπώ
όντεςόταν
παπάλι, επίσης
τερώκοιτώ
φέγγονφεγγάρι
φίλεμανφιλί
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr