Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έκαψες κι εμάντσες με

Ση Πούλιας το ξημέρωμανΣη Πούλιας το ξημέρωμαν

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Κωνσταντίνος Κοργιανίδης


Πουλί μ’, επέρες τα στράτας
κι ολίγον ’κι αναμέντς με
Έρχουμαι να προφτάνω σε
κι εσύ -ν- αντιδι͜αβαίντς με

Έκαψες κι εμάντσες με
σα βρούλας ετύλτσες με
Φέρον νερόν και σβήσον
τ’ άψιμον ντ’ εκόλλτσες με

Αρνί μ’, την πόδαν ντο πατείς
εκείνον πα γνωρίζω
Στάζ’νε απέσ’ τα δα̤κρόπα μ’
κι οπίσ’ πώς να γυρίζω;

Έκαψες κι εμάντσες με
σα βρούλας ετύλτσες με
Φέρον νερόν και σβήσον
τ’ άψιμον ντ’ εκόλλτσες με

Ατού σα κάλλια σ’ τ’ έμορφα
και πώς να ταγιανίζω;
Άψιμον καίει σο καρδόπο μ’,
καίουμαι και βρουλίζω

Έκαψες κι εμάντσες με
σα βρούλας ετύλτσες με
Φέρον νερόν και σβήσον
τ’ άψιμον ντ’ εκόλλτσες με

Πουλί μ’, τ’ ομματοτέρεμα σ’
παλαλών’ παλληκάρι͜α
Νασάν εκείνον που θα ευρήκ’
τη ψ̌ης ι-σ’ τ’ ανοιγάρι͜α

Έκαψες κι εμάντσες με
σα βρούλας ετύλτσες με
Φέρον νερόν και σβήσον
τ’ άψιμον ντ’ εκόλλτσες με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέντςπεριμένεις
ανοιγάρι͜ακλειδιά
αντιδι͜αβαίντςαντιπερνάς, περνάς συχνά από κάποιο μέρος, ξαναπερνάς
απέσ’μέσα
ατούεκεί (σε τόπο ή σημείο που βρίσκεται σε κάποιο απόσταση)
άψιμονφωτιά
βρούλας(τη) φλόγας, (τα) φλόγες brûler
βρουλίζωφλέγομαι, καίγομαι brûler
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εκόλλτσεςκόλλησες, έδωσες φωτιά
εμάντσεςμαύρισες/μουντζούρωσες από την καπνιά, κατέστρεψες, κατέκαψες μέχρι καπνιάς
έμορφαόμορφα
επέρεςπήρες
έρχουμαιέρχομαι
ετύλτσεςτύλιξες
ευρήκ’βρίσκω/ει
καίουμαικαίγομαι
κάλλιακάλλη
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
νασάνχαρά σε
ομματοτέρεμαβλέμμα, ματιά
οπίσ’πίσω
παπάλι, επίσης, ακόμα
παλαλών’τρελαίνει
πόδανίχνος, πατημασιά, βήμα
σβήσονσβήσε (προστ.)
στάζ’νεστάζουνε
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
ταγιανίζωαντέχω, βαστάω, υπομένω dayanmak
φέρονφέρε (προστ.)
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr