Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Μώ σε, νε πουτσή Ελένε

Ση Πούλιας το ξημέρωμανΣη Πούλιας το ξημέρωμαν

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Κωνσταντίνος Κοργιανίδης


Και σο ζωνάρ’ και σο πλεκάδ’
αρ’ έχω μερτικόν-ι
Αφήντς εμέν το παλληκάρ’
και παίρτς τον πεντικόν-ι

’Μώ σε, νε πουτσή Ελένε
για τ’ εμάς τέρεν ντο λέγ’νε!
Είνας έκουεν «Παρέσσα»
τα χρονόπα τ’ς είκοσ’ έσαν
κι άλλε -ν- έκουεν «Μαρία»
τα χρονόπα τ’ς είκοσ’ τρία

Ο ήλιον εβασίλεψεν
σου Λαϊλά τα κάσ̌ι͜α
Τυλίγουμαι σα μὲσα σ’(ο)
σου πλεκαδί’ σ’ τα πάχ̌ι͜α

’Μώ σε, νε πουτσή Ελένε
για τ’ εμάς τέρεν ντο λέγ’νε!
Είνας έκουεν «Παρέσσα»
τα χρονόπα τ’ς είκοσ’ έσαν
κι άλλε -ν- έκουεν «Μαρία»
τα χρονόπα τ’ς είκοσ’ τρία

Το στούδ’ν ατ’ς αγαπέσιμον,¹
τ’ οφρύδ’ κορδυλι͜ασμένον
Πουλόπο μ’, γιάμ’ κατ’ είπα σε
και -ν- είσαι χολιασμένον;

’Μώ σε, νε πουτσή Ελένε
για τ’ εμάς τέρεν ντο λέγ’νε!
Είνας έκουεν «Παρέσσα»
τα χρονόπα τ’ς είκοσ’ έσαν
κι άλλε -ν- έκουεν «Μαρία»
τα χρονόπα τ’ς είκοσ’ τρία

Απόψ’ εμπονεστίασα
μετ’ έναν τέκ’ ελαίαν
και πολεμούν να δίγ’νε με
εξήντα χρόνων γραίαν!

Ξαν! ’Μώ σε, νε πουτσή Ελένε
για τ’ εμάς τέρεν ντο λέγ’νε!
Είνας έκουεν «Παρέσσα»
τα χρονόπα τ’ς είκοσ’ έσαν
κι άλλε -ν- έκουεν «Μαρία»
τα χρονόπα τ’ς είκοσ’ τρία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλεάλλη
ατ’ςαυτής, της
αφήντςαφήνεις
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γραίανγριά
δίγ’νεδίνουν
είναςένας/μία
έκουενάκουγε
ελαίανελιά
εμπονεστίασαέφαγα κρέας προ της νηστείας της Μ. Σαρακοστής, κατέλυσα νηστεία, έφαγα κάτι εξαιρετικά επιθυμητό
έσανήταν
κάσ̌ι͜ααπότομοι βράχοι, γκρεμοί kaş
κατ’γιατί/γιατί δεν
κορδυλι͜ασμένονγεμάτο κόμπους, μπλεγμένο, περιπλεγμένο
λέγ’νελένε
μὲσα(τα) η μέση
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
’μώ(επιφ.) εκδήλωση έκπληξης, θαυμασμού ή δυσφορίας, βρε! σε καλό σου! γαμώ
ξανπάλι, ξανά
οφρύδ’φρύδι
παίρτςπαίρνεις
πάχ̌ι͜απάχη
πεντικόνποντικός
πλεκάδ’στενή μακρά υφαντή ζώνη γυναικών
πλεκαδί’(γεν.) στενή μακρά υφαντή ζώνη γυναικών
πουλόποπουλάκι
πουτσήκόρη, νέα κοπέλα bucak
στούδ’νοστό, κόκκαλο ὀστοῦν~οστούδιον
τέκ’μόνο, ένα, μοναδικό tek
τέρενκοίταξε (προστ.)
τυλίγουμαιτυλίγομαι
χολιασμένονθυμωμένο, αγανακτισμένο
χρονόπαχρονάκια
Σημειώσεις
¹ Είναι αξιαγάπητη (μέχρι το κόκκαλο)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr