Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γαράσαρης παιδίν είμαι

Ση Πούλιας το ξημέρωμαν

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Κωνσταντίνος Κοργιανίδης


Γαράσαρης παιδίν είμαι, [αμάν!]
ρωμαίικον παλληκάρι [ωχ! γιατίμ αμάν αμάν!]
Να βάι εσάς φιλέματα [αμάν!]
απάν’ και σο παρχάριν [ωχ! γιατίμ αμάν αμάν!]

Νικόπολης παιδίν είμαι, [-ν- αμάν!]
ρωμαίικον παλληκάρι [ωχ! γιατίμ αμάν αμάν!]
Να έμ’ σα μὲσα σ’ τα λεγνά [αμάν!]
μεταξωτόν ζωνάριν [ωχ! γιατίμ αμάν αμάν!]

Γαράσαρη τα στράτας ι-σ’ [αμάν!]
μακρέα κι απόμακρι͜α [ωχ! γιατίμ αμάν αμάν!]
Όντες κρούν’ σο νου μ’ τα μέρι͜α σ’ [αμάν!]
τ’ ομμάτι͜α μ’ στάζ’νε δάκρυ͜α [ωχ! γιατίμ αμάν αμάν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
έμ’ήμουν
κρούν’χτυπούν
λεγνάλιγνά
μακρέα(επιθ.) μακριά
μέρι͜αμέρη
μὲσα(τα) η μέση
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παρχάρινορεινός τόπος θερινής βοσκής
ρωμαίικοναυτό που είναι των Ρωμιών
στάζ’νεστάζουνε
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
φιλέματαφιλιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr