Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η κεμεντζ̌έ μ’ κελαηδεί

Ση Πούλιας το ξημέρωμανΣη Πούλιας το ξημέρωμαν

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Κωνσταντίνος Κοργιανίδης


Η κεμεντζ̌έ μ’ κελαηδεί,
εσέναν παρακαλεί
Έλ’ απόψ’ να χ̌αίρουμες,
τρυγόνα μ’, ους το πρωί

Εμέν Κώστη λέγ’νε με
ας σ’ όλια τα μερέας
Σα κόκκινα τα μάγ’λα σ’
θα γομώνω δοντέας

Έλα τ’ εμόν εγλεντζ̌έ,
έλα έμπα σο χορόν
Έλ’ απάν’ σην κεμεντζ̌έ
χόρεψον το τρομαχτόν

Η τρυγόνα μ’ η Πούλια
και -ν- εγώ Αυγερινόν
Θα κείμαι σ’ εγκαλιόπο σ’
και -ν- απόψ’ ους να μερών’

Άμον τ’ εσά τα κάλλια
πουθέν πα ’κ’ ευρίουνταν
Όθεν απαντούνε σε
τα καρδίας λύγουνταν

Το φίλεμα σ’ μανουσ̌άκ’,
σκουτουλίζ’ άμον τσ̌ιτσ̌άκ’
Εντάμαν θα χτίζομε
και τ’ εμέτερον το τζ̌άκ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απαντούνεσυναντούν
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γομώνωγεμίζω
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγλεντζ̌έψυχαγωγικό μέσο, μέσο με το οποίο απασχολείται κάποιος ευχάριστα eğlence
εμέτερονδικός/ή/ό μου
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμπαμπες (προστ.)
εντάμανμαζί
εσάδικά σου/σας
ευρίουντανβρίσκονται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάλλιακάλλη
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κεμεντζ̌έη λύρα kemençe/kemānçe
λέγ’νελένε
λύγουντανλιώνουν
μάγ’λαμάγουλα magulum
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
μερέαςμεριές
μερών’μερώνει, ξημερώνει
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όλιαόλα
ουςως, μέχρι
παπάλι, επίσης, ακόμα
πουθένπουθενά
σκουτουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
τρομαχτόνονομασία ποντιακού χορού
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσ̌ιτσ̌άκ’λουλούδι çiçek
φίλεμαφιλί
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
χόρεψονχόρεψε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr