Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η χαμαιλέτε μ’ κλώσ̌κεται

Ση Πούλιας το ξημέρωμανΣη Πούλιας το ξημέρωμαν

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Κωνσταντίνος Κοργιανίδης


Η χαμαιλέτε-ν κλώσ̌κεται
απάν’ αφκά λιθάρι͜α
Τα τσ̌αρουχ̌όπα μ’ έγρασα
σ’ Ολατζ̌ακί’¹ τ’ ορμάνι͜α
Τα τσ̌αρουχ̌όπα μ’ έγρασα
ση Τσ̌αϊλικί’² τ’ ορμάνι͜α

[Όι, όι, όι, όι]
Έλα απόψ’ κρυφά-κρυφά
σ’ οσπίτι σ’ κάθεν καικά
Ατώρα σα πεκιαρλούκια
ας ευτάμε σεβταλούκια

Ραχ̌όπα σ̌κίζω κι έρχουμαι,
πουλί μ’, για το χατίρι σ’
και νυχτοπούλ’ θα ’ίνουμαι
αφκά σο παραθύρι σ’

[Όι, όι, όι, όι]
Έλα απόψ’ κρυφά-κρυφά
σ’ οσπίτι σ’ κάθεν καικά
Ατώρα σα πεκιαρλούκια
ας ευτάμε σεβταλούκια

Νύχτας και ξημερώματα
αφκά σο παραθύρι σ’
Ωρι͜άσον παίρ’νε μας χαπέρ’
η μάνα σ’ και ο κύρη σ’

[Όι, όι, όι, όι]
Έλα απόψ’ κρυφά-κρυφά
σ’ οσπίτι σ’ κάθεν καικά
Ατώρα σα πεκιαρλούκια
ας ευτάμε σεβταλούκια

Σα μὲσα σ’ να τυλίγουμαι
σην τσάμι͜α σ’ να γριβώνω
Έναν ψ̌ην χρωστώ τον Θεόν
παίρ’ α̤το και γλυτώνω

[Όι, όι, όι, όι]
Έλα απόψ’ κρυφά-κρυφά
σ’ οσπίτι σ’ κάθεν καικά
Ατώρα σα πεκιαρλούκια
ας ευτάμε σεβταλούκια
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατώρατώρα
αφκάκάτω
γριβώνωπροσκολλώμαι
έγρασαέφθαρα, έλιωσα γράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
έρχουμαιέρχομαι
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
’ίνουμαιγίνομαι
κάθενκάτω, κάθε
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
μὲσα(τα) η μέση
ορμάνι͜αδάση orman
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
παίρ’παίρνω/ει
παίρ’νεπαίρνουν
πεκιαρλούκιαεργένικη ζωή, μοναξιές bekârlık
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
σεβταλούκιαέρωτες sevdalık
τσάμι͜απλεξούδα
τυλίγουμαιτυλίγομαι
χαμαιλέτενερόμυλος
χαπέρ’είδηση, νέο haber/ḫaber
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
ψ̌ηνψυχή
ωρι͜άσονπρόσεξε, φύλαξε, φυλάξου (προστ.)
Σημειώσεις
¹ σ’ Ολατζ̌ακί’: στου Πλαταμώνα (χωριό της Καβάλας)
² ση Τσ̌αϊλικί’: στου Διποτάμου (χωριό της Καβάλας)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr