Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καρδι͜ά μ’ να έσ’νε σίδερον

ΚαπίκιοϊΚαπίκιοϊ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Κώστας Σιαμίδης


Καρδι͜ά μ’, να έσ’νε σίδερον,
γεράν να μη εφέρ’νες
Όλια τα τέρτι͜α τη κοσμί’
εσύ να υποφέρ’νες

Καρδι͜ά μ’, να έσ’νε σίδερον,
να -ι- ’βάσταζες τα πόνια
Τα μαχ̌αιρέας ντ’ έφαες
εσύ αδά σα χρόνια

Σα τέρτι͜α και σα βάρσανα
εγώ ’κι ταγιανίζω
Πάντα θέλω να χ̌αίρουμαι
και να χ̌ελιδονίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
βάρσαναβάσανα
γεράνπληγή, τραύμα yara
έσ’νεήσουν
έφαεςέφαγες
εφέρ’νεςέφερνες
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοσμί’κόσμου
μαχ̌αιρέας(ον. πληθ., τα) μαχαιριές, (γεν. εν., τη) μαχαιριάς
όλιαόλα
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
ταγιανίζωαντέχω, βαστάω dayanmak
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χ̌ελιδονίζωκελαηδώ σαν χελιδόνι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr