Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Γετίμογλης

ΚαπίκιοϊΚαπίκιοϊ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Κώστας Σιαμίδης


[Και] Ν’ αηλί εσέν Γετίμογλη,
[και -ν-] επέθανεν ο κύρη σ’
Με τη κυρού σ’ τον θάνατον
εχάθεν το χατίρι σ’ [νέι]

[Και] Ν’ αηλί εσέν Γετίμογλη,
[και -ν-] εχάθεν τ’ εχτιπάρι σ’
Εχ̌ι͜όντσεν και ’κι λιμενεύ’
σο ξερόν το κιφάλι σ’,[νέι]

[Κι] Επατούρεψα τον εαυτό μ’,
[κι] εσ̌κεπάγα -ν- ας σο χρέος
’Βλαστήμεσα, ’βλαστήμεσα
Εγέμ’νε άμον Εβραίος
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
’βλαστήμεσα(εβλαστήμεσα) βλαστήμησα, έβρισα
εγέμ’νεέγινα
επατούρεψαεμβύθισα, έπνιξα, μτφ. κατέστρεψα μτφ. χρεωκόπησα batırmak
επέθανενπέθανε
εσ̌κεπάγασκέπαστηκα
εχ̌ι͜όντσενχιόνισε
εχάθενχάθηκε
εχτιπάριαξιοπρέπεια, κύρος, αξιοπιστία itibar/iʿtibār
θάνατονθάνατος
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κυρούπατέρα
λιμενεύ’αποκαλύπτεται από τα χιόνια που λιώνουν
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr