Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μαϊσσοπούλ’

Τ’ ομμάτι͜α σ’ ματοζίνιχαΤ’ ομμάτι͜α σ’ ματοζίνιχα

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κοτσογλανίδης, Νίκος Κοτταρίδης


Τα μάγ’λα σ’ ’κχ̌ύν’νε ζάχαρην
και τα χ̌ειλόπα σ’ μέλι
Τ’ εμόν την ψ̌ην εσύ θα παίρτς
’κι θα προφτάν’ αγγέλοι

Μάισσας, μαϊσσοπούλιν,
με τα τσ̌αλίμι͜α ντο ευτάς
Θα σύρτς και παίρτς τ’ αχούλι μ’
Μάϊσσας, μαϊσσοπούλιν!

Σον πρόσωπο σ’ όντες τερώ
τ’ ομμάτι͜α μ’ χαντυλλι͜άουν
Πάω να καλατσ̌εύω σε
και τα λόγι͜α μ’ δελι͜άουν

Μάϊσσας, μαϊσσοπούλιν,
με τα τσ̌αλίμι͜α ντο ευτάς
Θα σύρτς και παίρτς τ’ αχούλι μ’
Μάϊσσας, μαϊσσοπούλιν!

Ο ήλιον πα εζέλεψεν
τα έμορφα τα κάλλια σ’
Εβγαίν’ ας σην ανατολήν
κι εσέν ευτάει εγκάλιας

Μάϊσσας, μαϊσσοπούλιν,
με τα τσ̌αλίμι͜α ντο ευτάς
Θα σύρτς και παίρτς τ’ αχούλι μ’
Μάϊσσας, μαϊσσοπούλιν!

Φοούμαι γιάμ’ θα κλέφ’νε σε
και σταματά ο νους ι-μ’
Εγώ εσέν αν ’κι παίρω
θα σκοτώνω ολονούς-ι

Μάϊσσας, μαϊσσοπούλιν,
με τα τσ̌αλίμι͜α ντο ευτάς
Θα σύρτς και παίρτς τ’ αχούλι μ’
Μάϊσσας, μαϊσσοπούλιν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
δελι͜άουνπεριπλέκονται, μπερδεύονται, σκοντάφτουν θηλιάζω<θῆλυς
εβγαίν’βγαίνει
εγκάλιαςαγκαλιές
εζέλεψενζήλεψε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
καλατσ̌εύωμιλάω, συνομιλώ, συζητώ keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κάλλιακάλλη
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλέφ’νεκλέβουν
’κχ̌ύν’νεχύνουν
μάγ’λαμάγουλα magulum
μάισσαςμάγισσας
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρτςπαίρνεις
παίρωπαίρνω
σύρτςσέρνεις, τραβάς, ρίχνεις
τερώκοιτώ
τσ̌αλίμι͜ανάζια, σκέρτσα çalım
φοούμαιφοβάμαι
χ̌ειλόπαχειλάκια
χαντυλλι͜άουνγαργαλιούνται, μτφ. θαμπώνονται
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr