Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ όραμα μ’

Τ’ ομμάτι͜α σ’ ματοζίνιχαΤ’ ομμάτι͜α σ’ ματοζίνιχα

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κοτσογλανίδης, Νίκος Κοτταρίδης


Απόψ’ είδα σ’ όνερο μ’,
είχα σε σ’ εγκαλιόπο μ’
Η χαρά μ’ έτον τρανόν,
ξάι ’κ’ εθέλνα να μερών’

Έλ’ αδά και δέβ’ ακεί
έλα σ’ εμόν το κεπίν
Ας σα χ̌ειλόπα τ’ εσά
’σαν ατόν σεβτι͜άν που πίν’

Σ’ όραμα μ’ ελέπω σε,
εθαρρώ θα παίρω σε
Πάω να πιάνω σε
κι ας σ’ ομμάτι͜α μ’ χάνω σε

Έλ’ αδά και δέβ’ ακεί
έλα σ’ εμόν το κεπίν
Ας σα χ̌ειλόπα τ’ εσά
’σαν ατόν σεβτι͜άν που πίν’

Ας σα χ̌ερόπα τ’ εσά
’σαν ατόν νερόν που πίν’
Η ζιπούνα σ’ κυματίζ’
και το τέρεμα σ’ θερίζ’

Απέσ’ σ’ εγκαλιόπο σου
’σαν ατόν που θ’ αλωνίζ’
Έλ’ αδά και δέβ’ ακεί,
έλα σ’ εμόν το κεπίν

Ας σα χ̌ειλόπα τ’ εσά
’σαν ατόν σεβτι͜άν που πίν’
Ας σα χ̌ερόπα τ’ εσά
’σαν ατόν νερόν που πίν’

Εσέναν όντες τερώ
το καρδόπο μ’ σείεται
Τρομάζ’νε τα γόνατα μ’
και το ψ̌όπο μ’ λύεται

Έλ’ αδά και δέβ’ ακεί
έλα σ’ εμόν το κεπίν
Ας σα χ̌ειλόπα τ’ εσά
’σαν ατόν σεβτι͜άν που πίν’
Ας σα χ̌ερόπα τ’ εσά
’σαν ατόν νερόν που πίν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ακείεκεί
απέσ’μέσα
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εσάδικά σου/σας
έτονήταν
ζιπούναμακρύ μανικωτό φόρεμα χωρίς ραφή στους ώμουςζιπούνι(ν)<zipon (βενετ.)
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κεπίνκήπος
λύεταιλιώνει
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ξάικαθόλου
ομμάτι͜αμάτια
όνεροόνειρο
όντεςόταν
παίρωπαίρνω
πίν’πίνει
’σανχαρά σε (νασάν)
σεβτι͜άνέρωτα, αγάπηsevda/sevdā
τέρεμαβλέμμα
τερώκοιτώ
τρομάζ’νετρέμουν
χ̌ειλόπαχειλάκια
χ̌ερόπαχεράκια
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr