Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εμόν τ’ αρνίν από μακρά τερεί

Κάποτε θα πουσ̌μανεύ’ς

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Παρακαλώ ατε, ’κι θέλ’ τ’ αρνόπο μ’
για να έρ’ται λαρών’ τ’ εμόν το ψ̌όπον
Τσ̌αλιμόπα πολλά ατέ ευτάει με
’Κ’ εξέρω! Άτσ̌απα, ατέ αγαπά με;

Τερεί, τερεί, τερεί, τερεί, τερεί
τ’ εμόν τ’ αρνίν από μακρά τερεί
Λέγ’ ατο «γιαβρί μ’ έλα μετ’ εμέν»
κι ατό κλώσ̌κεται λέει με ’κ’ επορεί

’Κ’ επόρεσα την καρδι͜ά τ’ς να κερδίζω
για τ’ ατέναν καίγουμαι και βρουλίζω
Ατέναν, μανίτσα μ’, εγώ αν χάνω
ας ση σεβντάν θα ρούζω κι αποθάνω

Τερεί, τερεί, τερεί, τερεί, τερεί
τ’ εμόν τ’ αρνίν από μακρά τερεί
Λέγ’ ατο «γιαβρί μ’, έλα μετ’ εμέν»
κι ατό κλώσ̌κεται λέει με ’κ’ επορεί
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάνωπεθαίνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατέαυτή
ατέναναυτήν
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
βρουλίζωφλέγομαι, καίγομαι brûler
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επορείμπορεί
επόρεσαμπόρεσα
έρ’ταιέρχεται
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καίγουμαικαίομαι
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τερείκοιτάει
τσ̌αλιμόπαναζάκια, σκέρτσα çalım
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr