Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αχ! Καρδι͜ά μ’ πονεμένον

Κάποτε θα πουσ̌μανεύ’ςΚάποτε θα πουσ̌μανεύ’ς

Στιχουργοί: Γιώργος Νικολαΐδης

Συνθέτες: Mahzuni Şerif, Παναγιώτης Ασλανίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Η καρδία μ’ πώς πονά
εματώθεν έχ̌’ γερὰ
Τα τερτόπα τ’ς είν’ πολλά
Ατέ πότε θα γελά;

Αχ! Καρδι͜ά μ’, πονεμένον,
πολλά τυρα̤ννιγμένον
Άτσ̌απα θα λαρούσαι;
Καρδι͜ά μ’, θα θανατούσαι
Πολλά τρανόν η σεβντά σ’
και ’κι ξέρω αν θα βαστάζ’

Εγάπην θέλ’ ατέ
Εγάπην θέλ’ ατέ
Εγάπην θέλ’ ατέ τρανόν-ι
για να λαρούται

Η καρδία μ’ γεραλίν,
η σεβντά μ’ απέσ’ τρανύν’
Αν ’κ’ ευρήκ’ τον γιατρικόν
κακόν θα γράφτ’ ιστορικόν

Αχ! Καρδι͜ά μ’, πονεμένον,
πολλά τυρα̤ννιγμένον
Άτσ̌απα θα λαρούσαι;
Καρδι͜ά μ’, θα θανατούσαι
Πολλά τρανόν η σεβντά σ’
και ’κι ξέρω αν θα βαστάζ’

Εγάπην θέλ’ ατέ
Εγάπην θέλ’ ατέ
Εγάπην θέλ’ ατέ τρανόν-ι
για να λαρούται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατέαυτή
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
γερὰπληγή, τραύμα yara
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένο yaralı
είν’είναι (για πληθ.)
εματώθενματώθηκε
ευρήκ’βρίσκω/ει
έχ̌’έχει
θανατούσαιθανατώνεσαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρούσαιγιατρεύεσαι, θεραπεύεσαι
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρανύν’μεγαλώνω/ει, αναθρέφω/ει
τυρα̤ννιγμένοντυραννισμένο/η, ταλαιπωρημένο/η

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr