Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πόντου σύμβολα

Meryem ana

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Kahraman Çolak, Kerim Aydin


Απάν’ σο όρος του Μελά
Παναΐα Σουμελά, -τα-
Παναΐα Σου-...
Απάν’ σο όρος του Μελά
Παναΐα Σουμελά
Έρημον το μαναστήρ’,
άμον έναν κοιμητήρ’
Ατσ̌ά τίναν αναμέν’;
Τον καλόερον περ’μέν’
Ατός να κρούει το κωδών’,
ν’ αφουκράται ο Θεόν
και σα μνήματα να πάει
και τρισάγια να ’φτάει
και σα μνήματα να πάει
και τρισάγια να ’φτάει, -τα-
και τρισάγια-...

Και τη Τρίχας το γεφύρ’
πώς επέμ’νεν αποσκάλ’; -τα-
πώς επέμ’νεν α-...
Και τη Τρίχας το γεφύρ’
πώς επέμ’νεν αποσκάλ’;
Ποίος το τεμέλ’ θα βάλ’
να τελείται τ’ αποσκάλ’;
Ατσ̌ά τίναν αναμέν’;
Πρωτομάστοραν περ’μέν’
Πρωτομάστοραν περ’μέν’,
το γεφύρ’ ατός να στέν’
Ξένος, συγγενός εκεί
να πατεί και να δι͜αβαίν’
Ξένος, συγγενός εκεί
να πατεί και να δι͜αβαίν’, -τε-
να πατεί και να-...

Κι η Ρομάνα σον παρχάρ’
είχ̌εν και πολλά ιχπάρ’, -τα-
είχ̌εν και πολλά...
Κι η Ρομάνα σον παρχάρ’
είχ̌εν και πολλά ιχπάρ’
Το ξυλένεν το δρουβάν’,
σο μαρτάκ’ ποίος κρεμάν’;
Άτσ̌απα τίναν περ’μέν’;
Τη Ρομάναν αναμέν’
Τη Ρομάναν αναμέν’
σον παρχάρ’ ατέ ν’ εβγαίν’
Σίτι͜α κρούει και το ξυλάγγ’
ν’ αφουκράται κεμεντζ̌έν
Σίτι͜α κρούει και το ξυλάγγ’
ν’ αφουκράται κεμεντζ̌έν, -τα-
ν’ αφουκράται κε-...

Τραπεζούντα, çok güzel
her zaman kültürtemel, de
her zaman kültü…
Τραπεζούντα, çok güzel
her zaman kültürtemel¹
Άστρον φωτεινό τ’ αυγής,
κάστρον και τ’ ανατολής
Και γιατί τερείς αγνά;
Έ͜εις παράπονα πικρά
Έ͜εις παράπονα πικρά
και ’κι λες τα μυστικά;
Τραπεζούντα çok güzel
her zaman kültürtemel
Τραπεζούντα çok güzel
her zaman kültürtemel, de
her zaman kültü-…¹
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνάαξιοθαύμαστα, περίεργα
άμονσαν, όπως, καθώς
αναμέν’περιμένει
απάν’πάνω
αποσκάλ’ημιτελές, ατελές, δουλειά που έχει μείνει στη μέση
ατέαυτή
ατόςαυτός
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
αφουκράταιαφουγκράζεται
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
δρουβάν’ξύλινο αγγείο μέσα στο οποίο φτιάχνεται το βούτυρο από γάλα ή γιαούρτι
έ͜ειςέχεις
εβγαίν’βγαίνει
επέμ’νεναπόμεινε
ιχπάρ’τύχη ikbal/iḳbāl με παραφθορά του λ σε ρ
κεμεντζ̌ένλύρα kemençe/kemānçe
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρεμάν’κρεμάει
κρούειχτυπάει
κωδών’κουδούνι
μαναστήρ’μοναστήρι
μαρτάκ’δοκάρι στέγης οριζόντιας
ξυλάγγ’ξύλινο αγγείο στο οποίο γίνεται μέσω ανακίνησης ο διαχωρισμός του βούτυρου από το γάλα ή από το γιαούρτι
ξυλένενξύλινο
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
περ’μέν’περιμένει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρομάναπαρχαρομάνα, γυναίκα επιφορτισμένη με την επιμέλεια των ζώων και άλλες γαλακτοκομικές εργασίες στο παρχάρι (θερινό βοσκοτόπι)
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
στέν’στήνει
συγγενόςσυγγενής
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τεμέλ’θεμέλιο
τερείςκοιτάς
τίνανποιον/α
’φτάει(ευτάει) κάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
Σημειώσεις
¹Τραπεζούντα, πανέμορφη
πάντα κοιτίδα (θεμέλιο) πολιτισμού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr