Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πόντιος είμαι

Meryem anaMeryem ana

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Kahraman Çolak, Kerim Aydin, Χορωδία


Πόντιος είμαι σ̌κιρρός
και σα κόσμι͜α ξακουστός
Μάτσ̌καλης είμαι τογρής
και πολλά πα γιοσμαλής

Είμαι το γιλτίζ¹ τ’ αυγής
και τ’ αηδόν’ τη χαραής
Τραγωδι͜άνος μερακλής
το τσ̌ιτσ̌έκ’ και τη κοσμί’
Το τσ̌ιτσ̌έκ’ και τη κοσμί’
Καραντενίζ μιλετί’

Τραγωδώ ποντιακά,
τραγωδώ και τουρκικά
Τραγωδώ ποντιακά
τραγωδώ και τουρκικά
Τουρκικά, ποντιακά,
τραγωδώ σεβταλικά
Τουρκικά, ποντιακά,
π’ έχ̌’ αχούλ’ ας εγροικά
Π’ έχ̌’ αχούλ’ ας εγροικά,
τραγωδώ σεβταλικά
Π’ έχ̌’ αχούλ’ ας εγροικά
τραγωδώ σεβταλικά

Θάλασσα Καραντενίζ
το νερό σ’ ’κι κατενίζ’
Μαύρον έν’ το κούμ’ τ’ εσόν
άμον την καρδι͜άν τ’ εμόν

Κι ας σα δάκρυ͜α τα πολλά
τα πολλά και τα πικρά
Η ταλγά σ’ κρούει σο γιαλόν
το νερό σ’ πάντα θολόν
Ν’ ανασπάλω ’κ’ επορώ
τραγωδώ κι αναστορώ

Τραγωδώ ποντιακά
τραγωδώ και τουρκικά
Τραγωδώ ποντιακά
τραγωδώ και τουρκικά
Τουρκικά, ποντιακά
τραγωδώ σεβταλικά
Τουρκικά, ποντιακά,
π’ έχ̌’ αχούλ’ ας εγροικά
Π’ έχ̌’ αχούλ’ ας εγροικά
τραγωδώ σεβταλικά
Π’ έχ̌’ αχούλ’ ας εγροικά,
τραγωδώ σεβταλικά
Τραγωδώ ποντιακά
τραγωδώ και τουρκικά

Ε κεμεντζ̌έ, κεμεντζ̌έ
Zerdali dalı mısın?
incecik çalıyorsun
Bende sevdalı mısın?²

Έλα σεβτά μ’ χαμελά
και μη στέκ’ς εσύ μακρά
Τραπεζούντα - Σελα̤νίκ
στράτα έπεϊ μακρά

Η ειρήνη, το παρούς̌
τα μακρά φέρ’νε σουμά
Έχω σα μακρά σεβτάν
πέραν σο Γιουνανιστάν

Τραγωδώ ποντιακά
τραγωδώ και τουρκικά
Τραγωδώ ποντιακά
τραγωδώ και τουρκικά
Τουρκικά, ποντιακά,
τραγωδώ σεβταλικά
Τουρκικά, ποντιακά,
π’ έχ̌’ αχούλ’ ας εγροικά
Π’ έχ̌’ αχούλ’ ας εγροικά
τραγωδώ σεβταλικά
Π’ έχ̌’ αχούλ’ ας εγροικά
τραγωδώ σεβταλικά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλωξεχάσω
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
αχούλ’μυαλό akıl/ʿaḳl
γιοσμαλήςλεβέντικος
εγροικάκαταλαβαίνει
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έπεϊαρκετές/αρκετοί/αρκετά, ένα μεγάλο ποσοστό, ένας μεγάλος αριθμός epey
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
έχ̌’έχει
’κ’δεν ουκί<οὐχί
Καραντενίζη Μαύρη Θάλασσα Karadeniz
κατενίζ’καθαρίζω/ει, ξεπλένω/ει, ξεθολώνω/ει κατανίζω
κεμεντζ̌έη λύρα kemençe/kemānçe
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοσμί’κόσμου
κόσμι͜ακόσμους, μτφ. μέρη
κούμ’άμμος kum
κρούειχτυπάει
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μιλετί’φυλής, έθνους millet
παπάλι, επίσης, ακόμα
παρούς̌ειρήνη barış
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβτάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβταλικάερωτικά, με ερωτική διάθεση sevda/sevdā
σεβτάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σ̌κιρρόςσκληρός, στερεός
σουμάκοντά
στέκ’ςστέκεσαι
ταλγάκύμα dalga
τογρήςευθύς, έντιμος, ακέραιος doğru
τραγωδι͜άνοςτραγουδιστής
τραγωδώτραγουδάω
τσ̌ιτσ̌έκ’λουλούδι çiçek
φέρ’νεφέρνουν
χαμελάχαμηλά
χαραήςχαραυγής
Σημειώσεις
¹ yildiz (λ.τ.)= αστέρι

² Ζερταλί ταλίμισι
Ιντζετσ̌ούκ τσ̌αλάερσουν
Πέντε σεβταλίμισι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr