Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εξέρω ντ’ ’α χωρίγουμες

Τα ποντιακά του σήμεραΤα ποντιακά του σήμερα

Στιχουργοί: Μαρία Κουρτίδου

Συνθέτες: Μαρία Κουρτίδου

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Παναγιώτης Κοσμίδης


Εξέρω ντ’ ’α χωρίγουμες
κι όντες νουνίζ’ α’ κλαίγω
Σον κόσμον ντ’ έχω τη σεβντάν
θα κάθουμαι και λέγω

Όρκον ευτάγω ση ζωή μ’,
αν χάνω σε θα χάμαι
Με τ’ όρωμα σ’ απέσ’ ση ψ̌η μ’
σο χώμαν θα κοιμούμαι

Εδίκασε με -ν- ο Θεόν
χαρά να μ’ εγνωρίζω
Και με τ’ εσόν τον χωρισμόν
το ψ̌όπο μ’ τυρα̤ννίζω

Όρκον ευτάγω ση ζωή μ’
αν χάνω σε θα χάμαι
Με τ’ όρωμα σ’ απέσ’ ση ψ̌η μ’
σο χώμαν θα κοιμούμαι

Ποίσον, πουλόπο μ’, την ευχ̌ή σ’,
εγώ θα ’φτάγω τάμαν
Γουρπάν’ θα ’ίνουμαι σην ψ̌η σ’
να ’ίνεται το θάμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
’αθα
απέσ’μέσα
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
θάμανθαύμα
’ίνεταιγίνεται
’ίνουμαιγίνομαι
κοιμούμαικοιμάμαι
νουνίζ’σκέφτεται
όντεςόταν
όρωμαόνειρο
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πουλόποπουλάκι
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τυρα̤ννίζωτυραννάω, ταλαιπωρώ
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
χωρίγουμεςχωριζόμαστε, χωρίζουμε
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr