Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ελευθερία

Το παιδί του Πόντου

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Σκλάβος δουλεύω σο νταμάρ’
και το φαΐν ολίγον
Ας έλεε με κάποιος
«Αθώος είσαι, φύγον!»

Ελευθερία έν’ ζωήν,
τα φτερά σ’ απλωμένα
Αιχμαλωσία· θάνατος
τα ποδάρι͜α σ’ δεμένα

Απέσ’ σο σκοτεινόν χαπίς
Τα νύχτας ι-μ’ περάζω
Νύχτας χωρίς τελεμονήν
Κλαίω κι αναστενάζω

Ελευθερία έν’ ζωήν
Τα φτερά σ’ απλωμένα
Αιχμαλωσία, θάνατος,
τα ποδάρι͜α σ’ δεμένα

Απέσ’ σ’ άγρι͜α μεσάνυχτα
ο ύπνον παίρ’ τ’ ομμάτι͜α μ’
Ατότε με τ’ ορώματα
σο καίγω τα μουράτι͜α μ’

Ελευθερία έν’ ζωήν,
τα φτερά σ’ απλωμένα
Αιχμαλωσία, θάνατος,
τα ποδάρι͜α σ’ δεμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατότετότε
έλεεέλεγε
έν’είναι
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ομμάτι͜αμάτια
ορώματαόνειρα, οράματα
παίρ’παίρνω/ει
περάζωπερνάω, διανύω
ποδάρι͜απόδια
τελεμονήντελειωμό
φύγονφύγε (προστ.)
χαπίςφυλακή hapis/ḥabs

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr