Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οι πρόσφυγες

Το παιδί του ΠόντουΤο παιδί του Πόντου

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Αραπάδας γουζεμένα,
ποχτσ̌άδας φορτωμένα
Ψ̌ήα παραπονεμένα
και τα γούλας κρεμαμένα

Έρημα οσπίτι͜α αφήν’νε
και πικρά φαρμάκια πίν’νε
Σα παπόρι͜α ατείν’ εμπαίν’νε
και με μαύρα δάκρυ͜α κλαίνε

Μανάδες τα παιδία
αραεύ’νε σα γιαζία
Βρούλας τον Πόντον σαρεύ’νε
και τα υπάρχοντα τουν καίγ’νε

Φεύ’νε και οπίσ’ τερούνε
εικονίσματα κρατούνε
Η καρδία τουν ματούται
και η γούλα τουν γομούται

Όσα χρόνι͜α κι αν δι͜αβαίν’νε
τα γεράδας θ’ απομέν’νε
Πάππον σο εγγόν’ θα λέει
για τον Πόντον και θα κλαίει

Είχαμε έναν πατρίδαν
του πολιτισμού κοιτίδαν
Έχτιζαμε εκεί αιώνες
του Πόντου τους Παρθενώνες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απομέν’νεαπομένουν
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
ατείν’αυτοί
αφήν’νεαφήνουν
βρούλας(τη) φλόγας, (τα) φλόγες brûler
γεράδαςπληγές, τραύματα yara
γιαζίαπεδιάδες, εξοχή, ύπαιθρος yazı
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
γουζεμέναθυμωμένα, οργισμένα kızmak
γούλαλαιμός gula
γούλας(ον. πληθ.) λαιμοί, (γεν. εν.) λαιμού gula
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
εμπαίν’νεμπαίνουν
καίγ’νεκαίνε
κρεμαμένακρεμασμένα
ματούταιματώνει
οπίσ’πίσω
όσαόσες φορές
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
παιδίαπαιδιά
παπόρι͜αβαπόρια, καράβια vapore
πίν’νεπίνουν
ποχτσ̌άδαςδεμάτια από μεγάλο ύφασμα που διπλώνεται στις τέσσερις γωνίες bohça
σαρεύ’νετυλίγουν, περικυκλώνουν, εναγκαλίζονται, μτφ. αρέσουν σε sarmak
τερούνεκοιτούν
τουντους
φεύ’νεφεύγουν
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr