Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σην πατρίδαν

Το παιδί του ΠόντουΤο παιδί του Πόντου

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Όσα χρόνι͜α κι αν δι͜αβαίν’νε
τα δάκρυ͜α μουν ’κι στερεύ’νε
Αραεύομεν!
Τα πατρίδας τα χαμένα
σα καρδίας κλειδωμένα
πάντα έχομεν

Τ’ αυλία τονατεμένα
και μπαλκόνι͜α στολισμένα
ερημώθανε!
Κρούν’ σο νουν εμουν και κλαίνε
για τ’ εκείνα πάντα λένε
πώς εχάθανε!

Οπίσ’ σην πατρίδαν, οπίσ’
και με τα λύρας θα πάμε
Και σον Πόντον την Λαμπρήν
ούλ’ εντάμαν θ’ ευτάμε

Σούρμενα και Κερασούνταν,
Πλάτανα και Τραπεζούνταν
και το Ερζερούμ
Γιάλταν, Καρς και την Τιφλίδα
τ’ ομμάτι͜α μουν άλλο ’κ’ είδαν
ούτε το Βατούμ

Όθεν είμες κι όθεν ζούμε
σον Πόντον οπίσ’ τερούμε
κι αναμένομε
Τα πατρίδας κι αν επέραν
κάποιον καλόν ημέραν
ξαν θα παίρομε

Οπίσ’ σην πατρίδαν, οπίσ’
και με τα λύρας θα πάμε
Και σον Πόντον την Λαμπρήν
ούλ’ εντάμαν θ’ ευτάμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύομενψάχνουμε, αναζητούμε, γυρεύουμε aramak
αυλίααυλές
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
είμεςείμαστε
εμουνμας
εντάμανμαζί
επέρανπήραν
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
εχάθανεχάθηκαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούν’χτυπούν
μουνμας
ξανπάλι, ξανά
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτι͜αμάτια
οπίσ’πίσω
όσαόσες φορές
ούλ’όλοι
παίρομεπαίρνουμε
στερεύ’νεστερεύουν
τερούμεκοιτάμε
τονατεμέναδιακοσμημένα, στολισμένα, (για τραπέζι) στρωμένα μεγαλοπρεπώς, καλλωπισμένα donatma

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr