Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Κοτζ̌αναστάσ’

Το παιδί του ΠόντουΤο παιδί του Πόντου

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Θόδωρος Παυλίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Μπάμπης Κεμανετζίδης


Άμον τον Κοτζ̌αναστάσ’
’κι θ’ ελέπ’ς όθεν κι αν πας
Έτονε σταυραετός
των προσφύγων ο θεός
σ’ έναν χ̌έρ’ είχεν σταύρον
και σο άλλο το κανόν’

Ατός έτον λεοντάρ’,
τη Πάφρας το παλληκάρ’
Τον Πόντον απέσ’ σην ψ̌ην
είχεν σην ταραμονήν
Έτον για να γουρταρεύ’,
άμαχους να προστατεύ’

Την πατρίδαν ατ’ που χάν’
έχ̌’ αγιάτρευτον γεράν
«Με τα δόντι͜α σ’ να κρατείς,
τα χωράφι͜α σ’ και τη γη σ’
Τη σημαία σ’ κράτ’ σο χ̌έρ’
και με τ’ άλλον το μαχ̌αίρ’»
Λόγια τη Κοτζ̌αναστάσ’
να θυμάσαι όθεν πας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
γεράνπληγή, τραύμαyara
γουρταρεύ’γλυτώνω κτ/κπ από, διασώζω/ειkurtarmak
ελέπ’ςβλέπεις
έτονήταν
έτονεήταν
έχ̌’έχει
κανόν’φέρετρο
’κιδενουκί<οὐχί
κράτ’κράτα, βάστα, κάνε κράτει (προστ.)
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ταραμονήνταραχή
χ̌έρ’χέρι
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr