Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λεγνόν κορμίν και -ν- έμορφον

Αγαπώ σε κι αγαπάς μεΑγαπώ σε κι αγαπάς με

Στιχουργοί: Θόδωρος Παυλίδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Ασλανίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Λεγνόν κορμίν και -ν- έμορφον
[Ν’ αηλί εμέν!]
απάν’ σην γην επλάστεν
[Ντό να ’ίνουμαι;/Βάι, ν’ αηλί εμέν!]
Τ’ έμορφους π’ εζωγράφιζεν
[Ν’ αηλί εμέν!]
Απάν’ αθε -ν- ελάστεν
[Βάι, ν’ αηλί εμέν! / Ντό να ’ίνουμαι;]

Όλα̤ -αχ- τ’ εποίκεν έμορφα,
[Ν’ αηλί εμέν!]
ομμάτα̤ και -ν- οφρύδα̤
[Βάι, ν’ αηλί εμέν! / Ντό να ’ίνουμαι;]
’Κ’ εχάραν η μάνα κι ο κύρ’
[Ν’ αηλί εμέν!]
τα χρόνα̤ ’θε έταν λίγα
[Βάι, ν’ αηλί εμέν! / Ντό να ’ίνουμαι;]

Μαύρα εφόρεσα εγώ,
[Ν’ αηλί εμέν!]
μαύρα ο κύρ’ κι η μάνα μ’
[Βάι, ν’ αηλί εμέν! / Ντό να ’ίνουμαι;]
Κι όσον ντο έκαψεν εμέν
[Ν’ αηλί εμέν!]
όχι τοι δύ’ς εντάμαν
[Ντό να ’ίνουμαι;/Βάι, ν’ αηλί εμέν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αθετου/της
απάν’πάνω
δύ’ςδύο
ελάστεντριγύρισε
έμορφαόμορφα
έμορφονόμορφο
έμορφουςόμορφους/ες
εντάμανμαζί
επλάστενπλάστηκε, δημιουργήθηκε, εμφανίστηκε
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
έτανήταν
εχάρανχάρηκαν
’θετου/της
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κύρ’πατέρα
λεγνόνλιγνό, λεπτό
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτα̤μάτια
οφρύδα̤φρύδια
τοιτους/τις
χρόνα̤χρόνια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7969 | Albums/Singles: 1222 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13749
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr