Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χρυσά πουλόπα τ’ ουρανού

Αγαπώ σε κι αγαπάς μεΑγαπώ σε κι αγαπάς με

Στιχουργοί: Θόδωρος Παυλίδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Ασλανίδης

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Χρυσά πουλόπα τ’ ουρανού,
απάν’ κέσ’ ι-μ’ πετάτε [γιαρ]
[Ωχ!] Πολλά παρακαλώ σας -εν,
ση μανίτσα μ’ δεβάτεν

Δεβάτε και πετέστε͜ ατεν·
το πουλόπο σ’ τ’ εχάθεν [γιαρ]
[Ωχ!] Σ’ άκραν, ποτάμ’ ευρίεται -ν
σ’ ορμάν’ απέσ’ εφάνθεν

Σ’ ορμάν’ απέσ’ ευρίεται,
ση ορμανί’ τον τόπον [γιαρ]
[Ωχ!] Δεβάτε τοπλαέψτε͜ ατο
και ποίστε͜ ατο ταφόπον

Κι αν ’κ’ ευρήκετε τη μάνα μ’,
αξάν οπίσ’ κλωστέστεν [γιαρ]
[Ωχ!] Τ’ ημ’σά μοιρολόεστεν μεν
και τ’ άλλα τραγωδέστεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
αξάνξανά, πάλι
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατεναυτήν
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δεβάτεπηγαίνετε
δεβάτενπηγαίνετε (προστ.)
ευρίεταιβρίσκεται
εφάνθενφάνηκε, εμφανίστηκε
εχάθενχάθηκε
ημ’σάμισά
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
κλωστέστενγυρίστε, επιστρέψτε (προστ.)
οπίσ’πίσω
ορμάν’δάσος orman
ορμανί’δάσους orman
πετέστεπείτε (προστ.)
ποίστεκάντε, φτιάξτε (προστ.)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόπαπουλάκια
πουλόποπουλάκι
ταφόποντάφος (υποκορ.)
τοπλαέψτεμαζέψτε, συγκεντρώστε toplamak
τραγωδέστεντραγουδήστε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr